Centrum proti hybridním hrozbám  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Protivlivový manuál pro sektor vysokých škol

V druhé polovině roku 2020 požádala Univerzita Karlova v Praze cestou vedení ministerstva vnitra CTHH o metodickou pomoc se zvýšením institucionální odolnosti vůči vlivovému působení cizí moci. CTHH na základě této žádosti vypracovalo obecný metodický materiál pod názvem "Protivlivový manuál pro sektor vysokých škol" (dále "manuál"), který ve své první části popisuje samotnou tvorbu systému ke zvýšení odolnosti vůči vlivovému působení cizí moci právě na institucionální úrovni a ve své druhé části uvádí nejčastější vlivové techniky používané ze strany cizí moci vůči jednotlivcům. Manuál přispívá k pochopení nutnosti řídit rizika vlivového působení cizí moci. Manuál je materiálem preventivní povahy. 

Vlivové působení cizí moci a zvýšení odolnosti vůči němu jsou v manuálu popsány tak, aby odrážely komplexnost celého problému. Zvyšování odolnosti vůči vlivovému působení cizí moci je pak vnímáno jako kontinuální proces, který prochází od nastavení, přes praktickou aplikaci a vyhodnocení až po úpravu systému na základě zkušeností.
 

Counter Foreign Interference Manual for the Czech Academic Sector

In the second half of 2020, Charles University in Prague asked the Centre Against Terrorism and Hybrid Threats (CTHH) for methodical help with resilience-building measures against foreign interference at the institutional level. Based on this request, CTHH issued a general methodical document, „Counter Foreign Interference Manual for the Czech Academic Sector“ (Manual). The Manual describes general resilience-building measures against foreign interference on an institutional level in its first part. In its second part, the Manual presents the most common interference techniques foreign powers use against individuals. The Manual helps the recipient understand the necessity of mitigating foreign interference risks. The Manual is a document of a preventive nature.

Foreign interference and resilience building measures against it are described in the Manual to show the complexity of the whole problem. Resilience building measures against foreign interference is perceived as a continuous process.

vytisknout  e-mailem 

MVČR 
internetové stránky Policie ČR