Centrum proti hybridním hrozbám  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

TE-SAT 2021

Europol vydal svou každoroční zprávu o situaci a trendech v oblasti terorismu v Evropě (TE-SAT) v roce 2020. 

Celkový počet teroristických útoků (včetně zmařených a nepovedených) se oproti roku 2019 nezměnil (119 útoků – z toho 62 ve Velké Británii). Útoky byly provedeny v celkem 7 státech. V roce 2020 bylo v rámci EU a Velké Británie spácháno celkem 14  džihádistických teroristických útoků (včetně zmařených). Oproti předchozím rokům však byla většina útoků dokončených, a to celkem 10. Zmařit se podařilo 4 útoky, nepovedený nebyl žádný. V minulých letech se naopak dařilo většinu útoků zmařit již ve fázi přípravy a dokončeno tak bylo malé množství z celkového počtu útoků.

V souvislosti s teroristickými útoky zemřelo v EU v minulém roce 21 osob a nejméně 54 jich bylo zraněno. Jedná se o nárůst oproti předešlému roku. Tato úmrtí a zranění byly důsledkem 1 pravicově extremistického a 6 džihádistických útoků.  Další 3 osoby zemřely ve Velké Británii a 1 osoba ve Švýcarsku. Kromě útoku na francouzského učitele S. Patyho se jednalo o náhodně vybrané oběti. Celkem 634 osob (449 v EU, 185 ve Velké Británii) bylo zadrženo v souvislosti s trestnými činy spojenými s terorismem. Jedná se o značný pokles oproti roku 2019, kdy bylo zadrženo 1 004 osob. Tento pokles ale nemusí mít přímou spojitost s poklesem teroristických aktivit. Může se jednat např. o změnu způsobenou dopady opatření pandemie COVID-19 mj. spojené s plněním prioritních úkolů ze strany složek vymáhajících právo.

Situace v zónách konfliktu mimo EU má stále vliv i na terorismus v Evropě. Mnoho evropských občanů napojených na teroristické organizace zůstává stále v Iráku a Sýrii. Omezení cestování související s pandemií COVID-19 ovlivnila návrat zahraničních bojovníků do Evropy. Osoby, které se i přesto rozhodly navrátit se, využily nepravidelné migrační cesty. Bylo zaznamenáno také několik pokusů o vycestování do konfliktních zón, a to zejména do Sýrie a Iráku. Přetrvává také hrozba radikalizace ve věznicích. Hrozbu představují osoby nejen během výkonu trestu, ale také po propuštění.
 

DŽIHÁDISTICKÝ TERORISMUS
Celkový počet dokončených džihádistických útoků v Evropě se více než zdvojnásobil v porovnání s rokem 2019.  Všechny dokončené útoky byly spáchané jednotlivci, zatímco většina zmařených útoků zahrnovala více osob. U několika útočníků byly zjištěny duševní nemoci. Nejčastějšími cíli útoků byla veřejná místa, respektive civilisté pohybující se v nich.

V několika členských státech EU byli navrátilci z konfliktních oblastí zatčeni a obviněni z terorismu. Džihádisté ​​v Evropě jsou spojeni hlavně prostřednictvím volných struktur. Tyto sítě jsou převážně domácí a bez napojení na teroristické skupiny, jako je Al-Káida nebo Daeš. U některých jednotlivců nebo malých skupin je pozorována radikalizace na internetu bez návaznosti na nějakou širší strukturu.

Oficiální propaganda Daeš se významně snížila co do objemu i dopadu. Dokonce nebyly v roce 2020 zveřejněny žádné audio a video nahrávky současného vůdce Daeš. Přesto propagandistické materiály vytvořené mimo EU stále poskytují extremistické narativy a obsah dostupný i pro přívržence v EU. Stále se také naštěstí nedaří obnovit online struktury v Telegramu, které byly smazány v listopadu 2019. Diskuzi vyvolala satirická zobrazení proroka Mohameda, jež zneužili džihádističtí propagandisté k výzvám ke spáchání teroristických útoků ve Francii a dalších evropských a západních zemích.
 

ETNO-NACIONALISTICKÝ A SEPARATISTICKÝ TERORISMUS
V roce 2020 bylo provedeno 14 etno-nacionalistických a separatistických teroristických útoků, a to ve Francii a Španělsku. Jednalo se většinou o žhářství a cílem útoků byla zejména infrastruktura.  Dalších 56 bezpečnostních incidentů se odehrálo v Severním Irsku.

V EU bylo zatčeno 39 osob pro podezření ze zapojení do etno-nacionalistického a separatistického terorismu v 7 členských státech EU a dalších 79 osob bylo zadrženo ve Velké Británii. Nejčastějšími trestnými činy bylo členství v teroristické skupině, podněcování k terorismu a příprava teroristického útoku.

Aktivity skupin v Severním Irsku zůstaly v podstatě nezměněné, nicméně hrozba útoků těchto skupin je stále považována za velkou. ETA je stále operativně neaktivní a od roku 2009 nespáchala žádný útok. Nicméně i přes deklaraci samotné ETA, že nedisponuje žádnými zbraněmi, došlo ke 3 záchytům zbraní, které byly objeveny ve Francii. V roce 2020 se PKK nadále vyhýbala útokům na území EU, ale zůstává aktivní v oblasti nenásilné mobilizace. PKK nadále zajišťuje logistiku a finanční podporu svým členům v Turecku a sousedních zemích a prosazuje svoje politické cíle. V EU funguje ve formě legálně uznaných subjektů, např. různých kurdských sdruženích a spolcích.
 

LEVICOVÝ A ANARCHISTICKÝ TERORISMUS
Členské státy EU informovaly o 24 levicových a anarchistických teroristických útocích za rok 2020. Všechny útoky se odehrály v Itálii. Počet zatčení pro podezření ze spáchání trestných činů spojených s levicovým a anarchistickým terorismem ve srovnání s rokem 2019 značně poklesl (ze 111 na 52). Cílem celkem 10 útoků byla telekomunikační infrastruktura (včetně 3G/4G/5G vysílačů). Rezonujícím tématem byla vládní opatření v rámci pandemie COVID-19 a protesty proti nim. Zaznamenáno bylo též několik případů cest za účelem připojení se ke kurdským milicím.

Levicoví a anarchističtí extremisté mají vysokou úroveň bezpečnostního povědomí a technický vývoj jim dává možnost víceméně komunikovat anonymně a někdy také skrze vlastní komunikační platformy, kdy příkladem může být síť No-log, kterou spravují čeští anarchisté.
 

STÁTEM SPONZOROVANÝ TERORISMUS
Státy EU vyjádřily obavy ohledně útoků spáchaných na území EU útočníky konajícími ve jménu jiných států. Konkrétně jsou v dokumentu uvedeny aktivity zpravodajských služeb třetích států zaměřené na disidenty a opoziční aktivisty žijící na území EU (konkrétně např. v Německu). V materiálu jsou zmíněny také atentáty na Čečence, a to včetně případu z Německa, kdy došlo k obvinění útočníka ruské národnosti a důkazy vedou k tomu, že byl čin spáchán na základě pokynu od vlády RF. Podobné aktivity provádí na území EU také např. Írán.
 

PRAVICOVÝ TERORISMUS
Členské státy EU nahlásily 4 dokončené, neúspěšné nebo zmařené pravicové teroristické útoky za rok 2020. V roce 2020 bylo v 8 členských státech EU zatčeno 34 osob pro podezření ze zapojení do pravicového terorismu. Nejčastěji se jednalo o obvinění z členství v teroristické skupině či plánování a příprava teroristických útoků, a to často v kombinaci s neoprávněným držením zbraní. Znepokojující je zvýšení podílu mladých osob, které se podílely na plánování teroristického útoku, kdy mnoho z nich bylo v době zatčení nezletilých, a které byly napojené na mezinárodní pravicové extremistické online komunity. Česká republika např. reportovala, že většina uživatelů spojených s online SIEGE kulturou je ve věku mezi 14-20 lety.

Bojový výcvik a přístup ke zbraním jsou faktory zvyšující schopnost pravicových extremistů spáchat útok. Zvyšuje se také zájem o absolvování paramilitárního výcviku, a to někdy i mimo EU (např. v RF). Zaznamenána byla také zvýšená aktivita v oblasti sdílení a vyzdvihování eko-fašistických názorů. Videohry a komunikační platformy pro videohry byly využívány pro šíření pravicově extremistické a teroristické propagandy zejména mezi mladými lidmi. Dokument mj. zmiňuje aktivity subkultury Nedobrovolný celibát (Incel), která sice sama o sobě není pravicově extremistická, nicméně je u takto motivovaných osob riziko, že se mohou snažit najít vysvětlení pro nedostatek svých sexuálních vztahů skrze pravicově extremistické ideje.
 

JINÉ TYPY ÚTOKŮ
Do této kategorie spadají extremisté a teroristické organizace, které používají zločinné prostředky ke změně konkrétní věci či přístupu k nějakému tématu, na rozdíl od nahrazování celého politického, sociálního a ekonomického systému. Např. se jedná o skupiny bojující za práva zvířat. V souvislosti s těmito nespecifickými teroristickými aktivitami bylo v Evropě zadrženo 69 osob.
 

PRŮŘEZOVÉ OBLASTI
Přesný dopad pandemie COVID-19 na terorismus je v současné době těžké odhadnout. U džihádistického terorismu přílišná změna nenastala. Naopak některé útoky a aktivity mají s pandemií jasnou spojitost. Příkladem může být případ Čecha, který hrozil spácháním útoku nájezdem vozidla v případě, kdy nedojde k znovuotevření restaurací a hospod zavřených v důsledku vládních opatření. Páchání útoků bylo celkově limitované zavřením, či značným omezením fungování veřejných prostor. Vzhledem k všeobecnému sociálnímu distancování došlo k logickému dalšímu posílení role online sféry.

V roce 2020 poklesl počet džihádistických útoků zahrnujících použití výbušnin. Všechny útoky s použitím výbušnin byly zmařeny. Teroristé útočili zejména na civilisty a veřejná místa. Triaceton triperoxid zůstal preferovanou složkou pro výrobu domácích výbušnin. Nicméně pokračoval také trend používání dalších směsí na bázi lépe volně dostupných surovin. Došlo k výraznému snížení šíření návodů na výrobu výbušnin ze strany džihádistů. Stejně jako v minulých letech anarchistické a levicově extremistické skupiny využívaly spíše zápalné lahve a pyrotechnické směsi. Zaznamenána byla také kampaň vybízející k výrobě dopisních bomb.

Stejně jako v roce 2019, tak i v roce minulém  teroristické útoky nezahrnovaly použití chemických, biologických, radiologických a jaderných materiálů. Použití koronaviru SARS-CoV-2 ke spáchání teroristického útoku bylo diskutováno v online prostředí. V EU existuje jen málo důkazů o systematickém propojení mezi zločinem a terorismem. Zločinci a teroristé koexistují v určitých okrajových oblastech, v rámci stejné rodiny nebo ve vězení. Patrnější je částečné provázání některých pravicově extremistických skupin s organizovaným zločinem, a to ve formě pašování drog a zbraní.

Teroristé a malé teroristické buňky, ale také zahraniční bojovníci, mají omezené finanční prostředky a obvykle jsou schopni financovat své aktivity prostřednictvím legitimních příjmů, podvodů nebo drobné kriminality. Častým zdrojem finančních prostředků teroristických a násilně extremistických organizací jsou členské příspěvky, sbírky, dary a pořádání akcí. Pravicoví extremisté také využívají jako zdroj financování merchandising, tedy prodej „reklamního“ zboží vlastní značky. Generování finančních příspěvků na základě legitimního podnikání nebo skrze charitativní organizace a kampaně zaměřené na získávání finančních prostředků a jejich následné převedení do teroristických skupin je stále rozšířené. Finanční prostředky jsou převáděny převážně mimo Evropu prostřednictvím hotovosti, podniků poskytujících peněžní služby nebo hawaly, ale také skrze kombinaci těchto metod. Zneužívány jsou taktéž virtuální měny.

Podobně jako v předchozích letech se většina odsouzení v souvislosti s terorismem týkala džihádistického terorismu. Odsouzení za levicový a anarchistický terorismus představovalo druhou největší skupinu. Za separatistický terorismus bylo odsouzeno stejně jako v minulých letech nejvíce osob ve Španělsku, ale případy spojené se separatistickými teroristickými organizacemi řešily i soudy ve Francii, Německu a České republice. U pravicového terorismu došlo k meziročnímu nárůstu odsouzených z 6 na 11 osob. 

TESAT1.JPG

TESAT2.JPG

TESAT3.JPG

vytisknout  e-mailem 

MVČR 
internetové stránky Policie ČR