Centrum proti hybridním hrozbám  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

TE-SAT 2020

Europol vydal svou každoroční zprávu o situaci a trendech v oblasti terorismu v Evropě (TE-SAT). Dokument shrnuje období za rok 2019 a pracuje s otevřenými daty přímo od jednotlivých členských států EU. Celkový počet teroristických útoků (včetně zmařených a nepovedených) se oproti minulému roku snížil, a to ze 129 na 119. Útoky byly provedeny v celkem 13 státech EU. Důvodem nižšího počtu útoků je především klesající počet etno-nacionalistických a separatistických útoků. 

V roce 2019 bylo v rámci EU spácháno celkem 7 džihádistických teroristických útoků (včetně nepovedených). Dvojnásobné množství potenciálních útoků se ale v různých fázích přípravy podařilo odhalit a zmařit. V souvislosti s teroristickými útoky zemřelo 10 osob a 27 jich bylo zraněno. Všechna úmrtí a zranění 26 osob byla důsledkem džihádistických útoků. Mimo EU pak při teroristických útocích zemřelo 17 jejích občanů, všichni při útoku na Srí Lance v dubnu 2019. Celkem 1004 osob v 19 státech EU bylo zadrženo v souvislosti s trestnými činy spojenými s terorismem. Nejvíce v Belgii, Francii, Itálii, Španělsku a UK.

01.png

Zdroj: TE-SAT 2020

Situace v zónách konfliktu mimo EU má stále vliv na terorismus v Evropě. Stovky evropských občanů napojených na ISIS zůstává stále v Iráku a Sýrii. Al-Káida otevřeně prezentovala svůj záměr a ambice zaútočit na západní cíle, zatímco se její regionální odnože snaží integrovat a koordinovat občany a ozbrojené skupiny v konfliktních oblastech. Přetrvává také hrozba radikalizace ve věznicích. V roce 2019 došlo k jednomu zmařenému a jednomu nepovedenému teroristickému útoku vězňů. Koncem listopadu 2019 zaútočil v Londýně terorista, který byl přibližně rok před tímto útokem podmínečně propuštěn z vězení, kde si odpykával trest za plánování teroristického útoku. Hrozbu představují osoby nejen během výkonu trestu, ale také po propuštění.

V roce 2019 došlo v EU k celkem 3 pravicovým teroristickým útokům (1 realizovaný, 1 zmařený, 1 nepovedený). Oproti roku 2018, kdy došlo k pouze jednomu útoku, se tak jedná o nárůst. Pravicové teroristické útoky v Christchurch (Nový Zéland), Poway (USA), El Paso (USA), Bærum (Norsko) a Halle (Německo) byly součástí vlny násilných incidentů po celém světě, kdy byli pachatelé těchto útoků součástí podobných nadnárodních online komunit a navzájem se inspirovali.

Etno-nacionalistické a separatistické skupiny ve Francii a Španělsku zůstaly v roce 2019 neaktivní, ale některé okrajové radikální skupiny hrozily, že se znovu uchýlí k násilí. Činnost republikánských skupin v Severním Irsku se zvýšila. EU je nadále využívána PKK jako základna pro podporu jejích činností v Turecku. Počet levicových a anarchistických teroristických útoků v roce 2019 (26) dosáhl po poklesu v roce 2018 úrovně let 2016 a 2017.

DŽIHÁDISTICKÝ TERORISMUS

Celkový počet džihádistických útoků (včetně zmařených a nepovedených) v EU mírně poklesl (21 v roce 2019, 24 v roce 2018), přičemž stejně jako v roce 2018 se tyto útoky odehrály v 8 členských státech EU. Druhý rok v řadě počet zmařených útoků výrazně převažuje nad těmi uskutečněnými a nepovedenými. Všechny útoky, kromě jednoho ze sedmi dokončených nebo nepovedených, byly spáchány jednotlivci, zatímco většina zmařených útoků zahrnovala více osob. Nejčastějšími cíli útoků byla veřejná místa a členové bezpečnostních sborů.

Oficiální propaganda ISIS se snížila co do objemu i dopadu. Tento pokles byl částečně kompenzován obsahem, např. recyklováním předchozích materiálů. Zmařeny byly také dva pokusy o připojení se k teroristickým skupinám. Členské státy EU ohlásily jen málo případů jedinců, kteří se vrátili z konfliktních zón, ale nedetekované návraty nelze vyloučit. Neexistují také žádné známky systematického využívání nelegální migrace teroristickými organizacemi.

ETNO-NACIONALISTICKÝ A SEPARATISTICKÝ TERORISMUS

Stejně jako v předchozích letech většina teroristických útoků v EU souvisela s etno-nacionalistickými a separatistickými skupinami. Všechny útoky, kromě jednoho, se uskutečnily v UK v souvislosti s disidentskými republikánskými skupinami v Severním Irsku, jejichž aktivity zintensivněly. ETA byla v roce 2019 nadále neaktivní. Také na Korsice nebyly v roce 2019 spáchány žádné separatistické teroristické útoky. PKK pokračovala ve využívání území EU pro propagandu, nábor, získávání finančních prostředků a logistickou podporu. V Německu byli zatčeni někteří členové skupiny Tygři osvobození tamilského Ílamu (Liberation Tigers of Tamil Eelam), kteří byli následně na Srí Lance obviněni ze závažných trestných činů spojených s terorismem.

LEVICOVÝ A ANARCHISTICKÝ TERORISMUS

Členské státy EU informovaly o 26 levicových a anarchistických teroristických útocích za rok 2019. Po poklesu v roce 2018 se počty vrátily zpět k letům 2016 a 2017. Všechny útoky se odehrály v Řecku, Itálii nebo Španělsku. Počet zatčení pro podezření ze spáchání trestných činů spojených s terorismem se ve srovnání s předchozími roky více než ztrojnásobil. Většina zatčení byla spojena s násilnými demonstracemi a konfrontací s bezpečnostními složkami v Itálii.

PRAVICOVÝ TERORISMUS

Členské státy EU nahlásily 6 dokončených, neúspěšných nebo zmařených pravicových teroristických útoků za rok 2019. Kromě toho byly v Německu spáchány dva útoky, které sice nebyly podle národního práva označeny za terorismus, ale byly spáchány pravicovými extremisty. Tyto útoky si vyžádaly životy tří lidí.

Došlo k zatčení několika skupin pravicových extremistů, kteří měli v úmyslu páchat násilné činy. Mnoho těchto osob komunikovalo prostřednictvím uzavřených online skupin. Násilní pravicoví extremisté udržují mezinárodní kontakty, např. prostřednictvím účasti na koncertech a shromážděních k různým výročím.

Několik členských států EU informovalo také o vzniku paramilitárních skupin, které zdůrazňují neschopnost státu ochránit obyvatelstvo před hrozbou islámu a migrace. ČR např. zdůraznila napojení neonacistických skupin a hooligans na tréninky a zápasy MMA. Dále ČR uvedla, že většina pravicových extremistů vyzývá k podpoře separatistů na východní Ukrajině. Naproti tomu jsou někteří čeští neonacisté údajně inspirováni praporem Azov. Obecně platí, že nábor do pravicově extrémistických skupin zůstává v ČR velmi slabý, ale nacionalistické skupiny zaměřené na myšlenku jednoty slovanských národů a proruské skupiny jsou v tomto relativně úspěšné.

Pravicoví extrémisté používají pro šíření své ideologie webové stránky, online diskusní fóra a alternativní weby. Navzdory snahám detekovat a odstranit tento obsah zůstávají hlavní platformy sociálních médií důležitými místy pro šíření pravicového extremismu. Kromě toho, některé platformy představují bezpečné online útočiště pro pravicová extremistická hnutí. Také nenásilná pravicová extremistická hnutí, jako je Identitární hnutí (Identitarian movement), podporují nenávistné projevy a mají potenciál inspirovat osamělé útočníky.

MONOTÉMATICKÝ TERORISMUS

Do této kategorie spadají extrémistické a teroristické organizace, které používají zločinné prostředky ke změně konkrétní věci, či přístupu k nějakému tématu, na rozdíl od nahrazování celého politického, sociálního a ekonomického systému. Např. se jedná o skupiny bojující za práva zvířat, ochranu životního prostředí nebo kampaně proti potratům. Členské státy EU v roce 2019 zmařily 3 teroristické útoky, které lze považovat za monotématický terorismus, z toho 2 v ČR a jeden v UK. Monotématický terorismus představuje limitovanou hrozbu pro veřejný pořádek a většina jeho projevů je nenásilná.

PRŮŘEZOVÉ OBLASTI

Téměř polovina všech džihádistických útoků v roce 2019 zahrnovala použití výbušnin. Všechny tyto útoky se nezdařily nebo byly zmařeny. Teroristé útočili zejména na civilisty a veřejná místa. Pravicoví extremisté a teroristé se stále více zajímají o používání výbušnin. Útok v Halle (Německo) prokázal schopnost osamělého útočníka vyrobit několik improvizovaných výbušných zařízení. Triaceton triperoxid zůstal preferovanou složkou pro výrobu domácích výbušnin. Nicméně pokračoval také trend používání dalších směsí. Návody na výrobu výbušnin byly sdíleny zejména online. V roce 2019 se také zvýšil objem online materiálu, který podněcoval jednotlivce k žhářským útokům. Na rozdíl od roku 2018 žádný z teroristických útoků nezahrnoval použití chemických, biologických, radiologických a jaderných (CBRN) materiálů. Použití CBRN bylo i nadále diskutováno v online prostředí a znalosti v této oblasti byly vyměňovány prostřednictvím uzavřených online fór.

V EU existuje jen málo důkazů o systematickém propojení mezi zločinem a terorismem. Zločinci a teroristé koexistují v určitých okrajových oblastech, v rámci stejné rodiny nebo ve vězení. Zločinci jsou ale často cílem rekrutů teroristických organizací, a to zejména díky příslibu očištění a vykoupení. V této souvislosti je tedy jednoznačně rizikem radikalizace ve vězeních, kde zločinci a radikalizovaní jedinci žijí společně. Vysoký podíl zahraničních bojovníků má předchozí záznamy v rejstříku trestů.

Teroristé a malé teroristické buňky, ale také zahraniční bojovníci, mají omezené finanční prostředky a obvykle jsou schopni své aktivity financovat prostřednictvím legitimních zdrojů příjmu, podvodů nebo drobné kriminality. V roce 2019 bylo zaznamenáno několik případů financování návratu zahraničních bojovníků. Pravicové a levicové extremistické skupiny získávají finanční prostředky skrze členské příspěvky, dary a akce. Pravicoví extremisté také využívají jako zdroj financování prodej reklamního zboží. Financování teroristických skupin mimo EU v porovnání s předchozími roky pokleslo, pravděpodobně v důsledku omezených možností zasílání finančních prostředků přímo do struktur ISIS. Generování finančních příspěvků na základě legitimního podnikání nebo skrze charitativní organizace a kampaně zaměřené na získávání finančních prostředků a jejich následné převedení do teroristických skupin je stále rozšířené. Finanční prostředky jsou převáděny převážně mimo EU prostřednictvím hotovosti, podniků poskytujících peněžní služby nebo hawaly, ale také skrze kombinaci těchto metod. Zneužívány jsou taktéž virtuální měny.

Podobně jako v předchozích letech se většina odsouzení v souvislosti s terorismem týkala džihádistického terorismu. Několik soudních řízení se týkalo také žen a nezletilých, které se připojily k ISIS v Iráku nebo Sýrii. Soudy v Německu a Nizozemsku odsoudily obžalované zapojené do činnosti ISIS v Sýrii, a to jak za terorismus, tak i z válečných zločinů, tedy za zločiny ne přímo související s členstvím v teroristické organizaci. Etno-nacionalistický a separatistický terorismus představoval druhou největší skupinu odsouzení, přičemž většina soudů probíhala ve Španělsku a týkala se trestných činů v souvislosti s teroristickou organizací ETA. K odsouzení za levicový a anarchistický terorismus došlo v Německu, Řecku a Španělsku. Pravicoví teroristé byli odsouzeni v Nizozemsku a Německu za členství v teroristické skupině a spolupráci na přípravě vraždy.

02.png

Zdroj: TE-SAT 2020

vytisknout  e-mailem 

MVČR 
internetové stránky Policie ČR 

Dotační program pro ochranu měkkých cílů