Centrum proti hybridním hrozbám  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stupně ohrožení terorismem

Systém vyhlašování ohrožení terorismem byl schválen usnesením vlády č. 63 ze dne 25. ledna 2016.

  • Nulový stav je dle schváleného systému situace, při níž není známa žádná konkrétní, ani obecná hrozba teroristického či obdobného útoku na území ČR. Vzhledem k obecné bezpečnostní situaci ve světě, zejména Evropě, a příslušnosti České republiky k euroatlantickým strukturám je tento stav zcela ideální, a tedy v dohledné době obtížně dosažitelný, neboť nulové riziko ohrožení terorismem v současné době již ve většině zemí světa neexistuje. Při tomto teoretickém stavu by nebyla vydávána žádná zvláštní doporučení nebo varování ve vztahu k veřejnosti, ani by nebyla přijímána žádná protiteroristická opatření bezpečnostních složek. Tento stav se samostatně nevyhlašuje.
     
  • První stupeň ohrožení terorismem upozorňuje na existenci obecného ohrožení terorismem, vyplývající ze situace v zahraničí a z příslušnosti České republiky k euroatlantickým strukturám i z mezinárodních aktivit České republiky, zároveň ale není známa konkrétní hrozba teroristických aktivit na území ČR. Při tomto stavu je třeba dbát obecné všímavosti. Za této situace platí některá již dlouhodobě vytipovaná zvýšená bezpečnostní opatření v rozsahu, v jakém rozhodne vláda. Z tohoto pohledu je tedy o dlouhodobě standardní stav nejnižšího, nikoliv však nulového, ohrožení terorismem.
     
  • Druhý stupeň ohrožení terorismem upozorňuje na existenci zvýšené pravděpodobnosti ohrožení terorismem, přičemž bližší okolnosti hrozby, včetně přesnějšího načasování, nelze předpovědět. Vyhlašuje se v návaznosti na předchozí události, či v návaznosti na informace o hrozbě projevů terorismu.
     
  • Třetí stupeň ohrožení terorismem zavádí vysoký stupeň bdělosti a pohotovosti, kdy je teroristický útok na český cíl (v na českém území či v zahraničí) očekáván s vysokou pravděpodobností nebo již proběhl a je třeba přijmout opatření k zamezení pokračování či opakování útoku a minimalizovat následné škody.

 
Vyhlášení jednotlivých stupňů ohrožení provádí vláda České republiky na návrh Společné zpravodajské skupiny Výboru pro zpravodajskou činnost Bezpečnostní rady státu, tedy orgánu zaměřeného primárně na výměnu informací o terorismu a jejich analýzu. Návrh Společné zpravodajské skupiny vychází ze společného vyhodnocení hrozeb jejími členy. V případě nebezpečí z prodlení provede vyhlášení zvýšeného stupně ohrožení ministr vnitra na návrh Společné zpravodajské skupiny. Vláda následně na nejbližší schůzi takto zvýšený stupeň ohrožení potvrdí nebo zruší. Stejným způsobem je prováděno snižování nebo rušení vyhlašovaných stupňů ohrožení.
 
Charakteristikou tohoto systému je, že podmínkou vyhlášení určitého mimořádného opatření není vyhlášení určitého stupně ohrožení terorismem, nýbrž úvaha, zda jsou pro daná opatření splněny potřebné právní podmínky podle příslušných předpisů a zda je přijetí takových opatření vůbec přínosné, vhodné, nezbytné a přiměřené pro řešení dané bezpečnostní situace. Systém umožňuje vládě vyhlašovat citlivě opatření „šitá na míru“ dané bezpečnostní situaci. I při zachování stejného stupně lze přijímat, rušit různá opatření v závislosti na charakteru a intenzitě hrozby. Změna aktuální bezpečnostní situace směrem pozitivním či negativním nemusí nutně automaticky vyvolat změnu vyhlášeného stupně, může vést také pouze ke změně opatření.

vytisknout  e-mailem 

MVČR 
internetové stránky Policie ČR