Centrum proti hybridním hrozbám  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

FAQ

Odpovědi na nejčastější dotazy ohledně CHH a jeho práce. 

  1. Centrum proti hybridním hrozbám
  2. Centre Against Hybrid Threats

Jak se útvar jmenuje?
Centrum proti hybridním hrozbám

Co iniciovalo jeho vznik?
Vznik iniciovalo doporučení z Auditu národní bezpečnosti, které vycházelo z předběžných závěrů několika kapitol Auditu národní bezpečnosti, který různé druhy hybridních hrozeb, mimo jiné i různé formy radikalizace nebo vlivové a dezinformační kampaně ze zahraničí, hodnotí jako závažnou hrozbu pro vnitřní bezpečnost státu a doporučuje, aby podobná pracoviště vznikla na všech příslušných úřadech.

O zřízení samotného Centra rozhodl ministr vnitra po uzavření první fáze Auditu na jaře 2016 a deklaroval toto rozhodnutí v květnu na pracovní konferenci k průběžným výsledkům Auditu.

Nutnost věnovat se novým asymetrickým, resp. hybridním hrozbám vyplývá již i z vládou schválené Bezpečnostní strategie ČR 2015.

Od 1. července 2022 se od Centra oddělila agenda boje proti terorismu a Centrum se zaměřuje výhradně na hybridní hrozby ve vnitřní bezpečnosti.

Kdy pracoviště začalo působit?
Dne 1. ledna 2017.

Proč je něco takového na Ministerstvu vnitra?
Je to proto, že povinnost řešit otázky týkající se vnitřní bezpečnosti, bez ohledu na to, jakými metodami a v jakém kontextu se vyskytnou, má z kompetenčního zákona Ministerstvo vnitra. Do toho samozřejmě spadá i hybridní působení.

Je to nějaký nový úřad?
Nikoliv. Pracoviště vzniklo v rámci již existujícího odboru a za využití stávajících finančních prostředků rozpočtové kapitoly ministerstva.

Jaká je pracovní náplň Centra?
Jedná se v podstatě o odborné analytické a koncepční pracoviště, jehož činnost se zaměřuje na celostátní hrozby bezpečnosti České republiky spadající do oblasti vnitřní bezpečnosti, jako je např. vlivové působení cizí moci a dezinformace s dopadem na vnitřní bezpečnost nebo veřejn7 pořádek, bezpečnostní aspekty migrace, zvyšování odolnosti veřejné správy a dalších subjektů proti působení cizí moci ad. Centrum vzniklo na základě doporučení Auditu národní bezpečnosti schváleného vládou. Na základě monitoringu Centrum detekované problémy vyhodnocuje a přichází s návrhy věcných i legislativních řešení, která v případě potřeby i realizuje. Zároveň se věnuje šíření odborných informací a osvěty o daných problémech směrem k laické i odborné veřejnosti.

Co Centrum není a co nedělá?

  • Centrum není bezpečnostním sborem, ani orgánem činným v trestním řízení, ani zpravodajskou službou.
  • Centrum nemá „tlačítko na vypínání internetu“
  • Centrum nevnucuje lidem pravdu ani neprovádí cenzuru. Z internetu ani z tištěných médií neodstraňuje žádný obsah
  • Pracuje primárně s otevřenými zdroji dostupnými každému a otevřeně komunikuje s občanskou společností, médii a dalšími subjekty.
  • Centrum nemá pravomoc nikoho „zavírat do vězení“, „vyslýchat“ nebo s někým vést jakákoli řízení.
  • Centrum nešíří ničí propagandu ale odborné poznatky z oblasti bezpečnosti a vzniklo po vzoru obdobných pracovišť, která již dnes existují v jiných zemích.
  • Centrum mimo jiné upozorňuje i na závažné bezpečnostní problémy a i související dezinformace a směrem k veřejnosti i směrem ke státním institucím poskytuje odborná stanoviska, v nichž jakožto státní instituce samozřejmě vychází z platné ústavy České republiky.

vytisknout  e-mailem 

MVČR 
internetové stránky Policie ČR