Centrum proti hybridním hrozbám  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přehled manipulativních narativů vztahujících se ke střelbě na Filozofické fakultě

Útok aktivního střelce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, který se odehrál ve čtvrtek 21. prosince 2023 a představuje dosud nejtragičtější střelbu v historii ČR, byl velmi rychle uchopen tradičními antisystémovými aktéry a kvazi-médii. Tento text přináší přehled ústředních manipulativních témat a narativů, které byly k incidentu zaznamenány v českém kvazi-mediálním ekosystému. Kromě konkrétních tematických oblastí je pro ně společný zejména důraz na konspiračně-teoretické zpochybňování oficiálních výkladů události (či vůbec možnosti se kdy pravdu dozvědět) za účelem posílení vlastních dlouhodobě a aktivně prosazovaných antisystémových agend. 

MANIPULATIVNÍ ÚTOKY SMĚŘOVANÉ NA VLÁDU ČR

Explicitním či implicitním poselstvím řady výstupů k tragické střelbě je přímé obvinění současné politické reprezentace z toho, že vůbec k útoku došlo. Dle nich za čin masového střelce nese (přinejmenším spolu)vinu česká vláda (jako celek, příp. jmenovitě její konkrétní členové), která „svou válečnou rétorikou“, „aktivním a cíleným rozdělováním společnosti“ či samotnou politikou probouzí v lidech agresivní pohnutky a je „nositelem nenávisti ve společnosti“ (např. zde, zde, zde, zde, zde, zde, zde, zde, zde, zde, zde, zde a zde). „Logickým“ (a nezřídka aktivně prosazovaným) závěrem, je tak nutnost změny politické reprezentace.

Střelba na FF UK - obr 1.pngVýběr z kvazi-médií 1V konkrétnějších aspektech zveřejněná tvrzení sytí dlouhodobý narativ kvazi-mediální scény, vykreslující stávající liberálně-demokratický systém jako totalitu, diktaturu či obecně nesvobodný režim, který potírá svobodu slova a cenzuruje opoziční názory, nebo alespoň podniká kroky k dosažení tohoto stavu. Takové výstupy dávají střelbu na Filozofické fakultě do kontextu s jinými, reálnými či domnělými zásahy státní moci, když postulují, že zločinu nebylo zabráněno z toho důvodu, že je státní moc přílišně vytížena „pronásledováním politických nepřátel“, a tudíž jí nepostačují kapacity na „opravdové zločince“ (příp. že se na tyto pachatele vůbec nezaměřuje) – např. zde, zde, zde, zde, zde, zde a zde.

Obdobnou rétoriku s často ještě vyšší mírou konspirace používají výstupy, které incident (či v některých případech přímo jeho „zinscenování“ jakožto operace pod falešnou vlajkou) spojují s údajnou snahou vlády o zesílení kontroly státu nad občany až k faktickému omezení demokracie, např. prostřednictvím prosazení konkrétní legislativy. V konkrétním případě se jedná zejména o zbraňovou legislativu („incident bude využit k tomu, aby byly občanům odebrány střelné zbraně“ - např. zde, zde, zde, zde, zde, zde, zde, zde a zde), obecněji se pak hovoří o zvýšené kontrole nad občany, vč. např. o snaze zakázat sociální sít Telegram, o posílení „protiruské hysterie“, o omezení shromažďovacího práva apod. – např. zde, zde.

MANIPULATIVNÍ ÚTOKY NA BEZPEČNOSTNÍ SLOŽKY

Úvahy a informace o údajných pochybeních Policie České republiky při zákroku a vyšetřování, příp. systémových nedostatcích v zajišťování bezpečnosti, se objevují v informačním prostoru obecně, není tedy s podivem, že se jich s více či méně podloženými tvrzeními chopila též kvazi-média - např. zde, zde, zde, zde, zde a zde, resp. zde, zde, zde, zde a zde. Současně s tím je však posilována antisystémová a konspirační linka, která v souladu s chápáním světa, ve kterém nelze nikomu věřit, podporuje nedůvěru v Policii České republiky (příp. ministra vnitra či Bezpečnostní informační službu), resp. zpochybňuje jimi předkládanou oficiální verzi události (např. zde, zde, zde, zde, zde, zde a zde). V těchto výstupech tak Policie České republiky údajně manipuluje s důkazy, snaží se zakrýt zásadní aspekty průběhu zákroku či vyšetřování přímo směřuje konkrétním směrem v souladu se svou údajnou skrytou agendou (např. opakovaně prosazované tvrzení o tom, že vrah se na střešním ochozu vzdával, ale byl popraven, aby mohl být účelově propojen s vraždou v Klánovicích, která není vyřešena, příp. kterou spáchal Ukrajinec).  

ÚDAJNÝ ÚPADEK ZÁPADU

Střelba na FF UK - obr 2.pngVýběr z kvazi-médií 2Tzv. Západ (vnímaný jakožto souhrnné označení pro státy bývalého Západního bloku, které pojí podobné kulturní, hodnotové a společenské rysy, příp. jimi utvářená nadnárodní společenství), resp. jeho údajný všeobecný úpadek související s migrací, liberalismem či „temnými snahami globalistů“, bývá častým tématem kvazi-médií a jejich autorů. I tento incident byl tedy umně zarámován jakožto varování před tím, kam naše společnost dospěla, příp. kam směřuje. Objevují se tak tvrzení o tom, že za čin údajně nesou odpovědnost humanitní obory VŠ indoktrinované ve stylu Západu „levičáctvím“, příp. západní hodnoty či kultura obecně - např. zde, zde, zde a zde. Zejména prorusky orientované účty pak publikovaly sarkastické až schvalující komentáře s odkazem na charakteristiku západní kultury, příp. přirovnáním k „úpadkové Americe“ apod. – např. zde a zde.

SNAHA O PROPOJENÍ STŘELBY NA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ S UKRAJINOU

Tvrzení o tom, že střelec je (či určitě musí být) z Ukrajiny, se objevila téměř současně s medializací celého incidentu a částečně navazovala na obdobná tvrzení o vrahovi z Klánovic, která byla živena celý týden po vraždě v Klánovicích, resp. týden předcházející střelbě na Filozofické fakultě (např. zde). Poté, co byla tato tvrzení s odkazem na český původ útočníka vyvrácena (a přesto v některých kruzích stále rezonovala, viz výše), byla na Ukrajinu vina svalována alespoň v dílčích aspektech, propojujících jí s ostatními antisystémovými narativy (např. vláda údajně věnuje přehnanou pozornost Ukrajině, proto se nesoustředí na vnitřní bezpečnost; útočník měl zbraně z Ukrajiny, které se prostřednictvím ukrajinských pašeráků dostávají do ČR; útočník na střeše střílel pod Ukrajinskou vlajkou apod.). Jejich cílem je v souladu s dlouhodobě prosazovanými narativy antisystémové scény odradit veřejnost od podpory Ukrajiny proti ruské agresi.

Graf č. 1: Počet příspěvků spojujících incident v Klánovickém lese s cizincem či občanem Ukrajiny v čase

Střelba na FF UK - graf 1.PNGGraf

Graf představuje hrubý nástin počtu příspěvků na otevřených účtech sociálních sítí (Facebook, X, Youtube, Instagram), ve kterých byl klánovický incident spojován se zahraničním pachatelem a zahrnuje jak příspěvky argumentující ve prospěch narativu, tak ty, které o něm pouze informují, či jej rozporují. Zdroj: CHH.

Informace o propojení střelce s Ukrajinou se šířila též v anglickojazyčném prostoru na sociální síti X, kde byl nejpopulárnější příspěvek tvrdící, že útočníkem je údajně ukrajinský student, který byl přijat na Karlovu univerzitu v rámci programu pomoci uprchlíkům. Tento příspěvek dosáhl stovek tisíc zhlédnutí (a to i v důsledku upozornění na jeho nepravdivost). Autor příspěvku následně šířil tuto svou verzi okolností střelby i na různých dalších profilech, kde se o střelci psalo.

RUSKÁ STOPA A PROKREMELSKÁ PROPAGANDA

V souvislosti se zveřejněním informací o účtu, který měl vrah z Klánovic a Filozofické fakulty vést na sociální síti Telegram a o jehož autenticitě existují významné pochybnosti, se objevují nařčení o nespravedlnosti obviňování Ruské federace, příp. o záměrné snaze (státních složek) konstruovat v případu „ruskou stopu“ a uměle vyvolat protiruskou hysterii (např. zde, zde a zde). Zároveň byl však i tento poznatek využit prokremelskou propagandou (např. kanálem neČT24, nepřiznaným účtem ruského propagandistického média Sputnik, který sám pro svou komunikaci významně využívá sociální síť Telegram) ke kritice činnosti Bezpečnostní informační služby, která údajně „pod vedením čučkaře Koudelky“ místo odhalení útočníkova plánu „hledala ruské dezinformace“. Kanál neČT24 událost obecně hojně pokrýval prostřednictvím svých obvyklých manipulativních technik rámujících vybrané události v souladu s narativy využívanými prokremelskou propagandou, jejichž shoda s výčtem v tomto textu není náhodná. Z otevřených zdrojů lze též uvést jako příklad (pro)ruského působení zprávu ukrajinského Centra pro boj s dezinformacemi, které na Telegramu zaznamenalo šíření narativu, že střelec z Karlovy univerzity údajně pochází z Ukrajiny, což se česká média snaží zakrývat, protože je v zemi příliš mnoho závažných trestných činů spáchaných Ukrajinci.

Nad rámec výše uvedeného byly okolnosti střelby na Filozofické fakultě na sociálních sítích předmětem řady dalších spekulací a nepodložených informací. V rámci příslušných (a spíše okrajových) internetových nik se k tématu střelby objevilo i několik bizarních konspiračních teorií (střelec byl údajně ovládán programem MK Ultra; symbolika spojená se střelbou ukazující na „výstrahu Globálního Prediktora vůči světovému sionismu a okultismu“ apod. – např. zde, zde). Obecně však lze říci, že způsob, jakým ustálení kvazi-mediální aktéři střelbu reflektovali, nijak nevybočuje z obvyklého postupu, kdy jsou jakékoli emotivní, kontroverzní či potenciálně virální témata či události uchopeny a interpretovány v souladu s narativy a myšlenkovými schématy, jež se tito aktéři dlouhodobě snaží v českém veřejném prostoru prosadit.

Střelba na FF UK - obr 3 - Strom narativů.pngStrom narativů

vytisknout  e-mailem 

MVČR 
internetové stránky Policie ČR