Centrum proti hybridním hrozbám  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ochrana voleb

Ministerstvo vnitra je dle kompetenčního zákona gestorem voleb a odpovídá tudíž za jejich řádný průběh. V kontextu aktuálního mezinárodního vývoje, kdy v několika státech existuje podezření ovlivnění voleb/referend ze strany cizí moci (např. Nizozemí – referendum o dohodě EU s Ukrajinou v dubnu 2016, USA – prezidentské volby v listopadu 2016) a kdy se zpravodajské služby některých států obávají o řádný a demokratický průběh nadcházejících voleb (Francie – prezidentské volby v dubnu 2017, Německo – federální volby v září 2017) je ochraně voleb potřeba věnovat maximální pozornost, především pak s ohledem na blížící se volby v ČR – do Poslanecké sněmovny v říjnu 2017 a Prezidenta republiky v lednu 2018.

I za tímto účelem byla po konzultaci se zpravodajskými službami ustavena expertní skupina na ochranu voleb, složená mj. ze zástupců Ministerstva vnitra, Ministerstva zahraničních věcí, Českého statistického úřadu, Národního bezpečnostního úřadu – Národního centra kybernetické bezpečnosti a zpravodajských služeb, včetně externích odborných konzultantů.

Cílem expertní skupiny bude prověřit všechny potenciální scénáře útoku na demokratický průběh voleb, vytipování slabých míst systému a prověření existence a efektivity věcných a zákonných protiopatření.

vytisknout  e-mailem 

MVČR 
internetové stránky Policie ČR