Centrum proti hybridním hrozbám  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Měkké cíle

 

Dosavadní aktivity

  • Téma ochrany měkkých cílů bylo dosud řešeno obecně v rámci Strategie ČR pro boj proti terorismu. Vývoj bezpečnostní situace v posledních dvou letech si však vyžádal komplexní řešení tématu měkkých cílů. MV dosud aktivně spolupracovalo především s židovskými měkkými cíli (v dubnu 2016  bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi MV, Policejním prezidiem, Magistrátem hl.m. Prahy a židovskými institucemi) či s organizátory velkých sportovních či kulturních akcí (zajištění bezpečnosti během Mistrovství světa v ledním hokeji v letech 2004 a 2015 či během mezinárodní konference OSN Habitat v roce 2016).
  • Se zástupci obcí a krajů pak bylo v lednu 2016 podepsáno Memorandum o spolupráci v rámci sdílení informací bezpečnostních složek o určitých typech útoků (např. v případě útoku aktivního střelce, teroristického či jiného útoku apod.). Kraje a obce, tedy častí provozovatelé či vlastníci měkkých cílů, jsou tedy od ledna systematicky informováni o určitých typech incidentů. Útoky z posledních let však ukazují, že měkké cíle se stávají cílem nejen pro útočníky-teroristy, ale také pro jiné pachatele násilné trestné činnosti (viz např. útok v Uherském Brodě či střelba v obchodním centru v Mnichově).
  • Protiteroristický balíček, který byl schválen vládou dne 27. 7., stanovuje ochranu měkkých cílů jako jednu z prioritních aktivit. MV dává k dispozici metodiku ochrany měkkých cílů. 
  • Proběhlo několik různých seminářů a školení zaměřených na ochranu měkkých cílů. Jednalo se například seminář zaměřený na spolupráci veřejného a soukromého sektoru při ochraně měkkých cílů a seminář k ochraně měkkých cílů na území hlavního města Prahy. Proškoleno v oblasti měkkých cílů bylo také více než 140 policistů.
  • Byla zpracována technická norma ČSN 73 440022 Prevence kriminality - řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení, která se zaměřuje na ochranu škol a školských zařízení jako měkkých cílů. Společně s vydáním normy byly uspořádány odborné semináře k tématu ochrany škol a školských zařízení, a také vznikla metodika pro aplikaci této normy.

 

Aktuální aktivity:

  • Koncepce ochrany měkkých cílů pro roky 2017-2020 byla schválena usnesením vlády č. 293 ze dne 19. dubna 2017. Cílem schválené Koncepce je vytvořit fungující národní systém ochrany měkkých cílů, díky kterému bude možné plošně zvýšit odolnost měkkých cílů.
  • V září 2017 poprvé zasedne stálý poradní sbor Ministerstva vnitra k ochraně měkkých cílů, jež se bude skládat ze zástupců dotčených ministerstev, dalších složek veřejné správy a externích expertů. Jedním z cílů stálého poradního sboru bude naplňování Koncepce ochrany měkkých cílů a s tím související budování národního systému ochrany měkkých cílů.
  • Ochrana měkkých cílů bude podpořena také zprvu neinvestičními dotacemi, které by měly zřídit ministerstva vnitra, dopravy, kultury a zdravotnictví. Programy by měly být realizovány v letech 2019-2021, v prvním období se zaměří na neinvestiční akce, které by měly být využity zejména pro analýzy hrozeb cíli, analýzy bezpečnostních opatření, školení zaměstnanců a cvičení). Návrh na zřízení dotačních programů bude v blízké době předložen

vytisknout  e-mailem 

MVČR 
internetové stránky Policie ČR