Centrum proti hybridním hrozbám  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kremelské dezinformace o masakru v ukrajinské Buči na české kvazi-mediální scéně

Po odchodu ruských vojáků z ukrajinského města Buča u Kyjeva na počátku dubna 2022 došlo k odhalení vražd civilního obyvatelstva spáchaných ruskými vojáky. 

Může se jednat až o stovky civilních obětí, které byly pravděpodobně mučeny a zabity v průběhu okupace města ruskými vojáky v březnu. Mezinárodní trestní soud již otevřel vyšetřování možných válečných zločinů spáchaných na území Ukrajiny od roku 2013.

Ruská strana masakr popřela a naopak vystoupila s řadou konspirací a dezinformací. Takový postup není překvapivý, neboť agresi na Ukrajině od počátku provází různorodé dezinformace k řadě témat - od legitimizace útoku samotného až po zastírání válečných zločinů, které Ruská federace na území Ukrajiny páchá. Na příkladu vražd civilistů ruskými vojáky v Buči je možné ilustrovat, jakým způsobem se kremelské dezinformace šíří na české kvazi-mediální scéně. Zdrojovým souborem jsou články publikované od 3. dubna do 10. dubna 2022, pro účely tohoto textu je jako zdroj prokremelského narativu využit Sputnik a dílčím způsobem další zdroje.

SHRNUTÍ RUSKÝCH VYJÁDŘENÍ

Ruská strana reagovala na odhalení zavražděných civilistů a masových hrobů v Buči dne 3. dubna popřením, že by tam k něčemu takovému vůbec mělo dojít. Za zmínku stojí zejména vyjádření ruského ministerstva obrany (například zde a zde), ve kterém se objevují základní elementy kremelského narativu o událostech v Buči:

  1. Všechny fotografie, které zveřejnil „kyjevský režim“ ke zločinům způsobeným ruskými vojáky v Buči, jsou provokace. Po dobu, kdy v Buči byli ruští vojáci, nedocházelo k žádným násilným akcím či blokádám vstupu do města a obyvatelé se mohli volně pohybovat a mít zapnuté mobilní telefony. Zároveň bylo v tu samou dobu jižní předměstí bombardováno ukrajinskými jednotkami.
  2. Ruské jednotky se z Buči stáhly 30. března, den po jednáních mezi Ruskou federací a Ukrajinou v Turecku, nicméně ve videu, které natočil dne 31. března starosta Buči A. Fedoruk, není žádná zmínka o místních obyvatelích ležících na zemi se svázanýma rukama.
  3. Důkazy o zločinech v Buči se objevily až po čtyřech dnech, kdy do města dorazila ukrajinská zpravodajská služba a média. Oběti také nemají typické posmrtné skvrny.

Rozvoj narativů probíhal následujících několik dní, s největší intenzitou mezi 4. a 5. dubnem. Sputnik cituje několik autoritativních postav, které mají údajně základy kremelských narativů potvrzovat. Konkrétně se jedná například o předsedu Vyšetřovacího výboru Ruské federace A. Bastrykina, představitele Lidových milic samozvané Doněcké lidové republiky E. Basurina, ruského ministra zahraničí S. Lavrova nebo mluvčího Kremlu D. Peskova. Na Sputniku se jako pojmenování pro události v Buči ustálilo slovní spojení „provokace z Buči“, které směřuje ke zpochybnění, že tam došlo k vraždám civilistů, nadto rukou vojáků Ruské federace. Materiály, které se objevily v západních médiích, jsou opakovaně označeny za „fejk“ a v této souvislosti je zmiňováno i tvrzení o údajně pohybujících se mrtvých nebo o tom, že při odchodu ruských vojáků z Buči tam údajně žádná mrtvá těla nebyla.

Vedle ruských hlasů zaznívají na Sputniku i názory z dalších zemí, například venezuelského poslance nebo španělského politologa, kteří opět opakují základní narativní linky kremelské propagandy o Buči s důrazem na to, že se má údajně jednat o snahu diskreditovat Ruskou federaci v mezinárodním prostoru. Z české provenience pak můžeme do této skupiny externích hlasů zařadit i J. Vyvadila, jehož stanovisko se objevuje rovněž hned 4. dubna.

Dne 8. dubna se pak objevuje údajné „potvrzení“ toho, že se jednalo o provokaci Ukrajiny prostřednictvím expertního vyjádření analytiků za využití geolokačních dat, která mají údajně potvrzovat, že v době pobytu ruských vojsk v Buči nebyla na ulicích žádná mrtvá těla. Jak bude ilustrováno později, tuto techniku v českém kvazi-mediálním prostoru o den dříve aplikoval i Aeronet. V článcích se rovněž opakují identické formulace shrnující základní prvky kremelských narativů tak, jak byly popsány výše.

PŘEVZETÍ KREMELSKÝCH DEZINFORMACÍ ČESKOU KVAZI-MEDIÁLNÍ SCÉNOU  

Kvazi-mediální scéna reagovala na kremelské dezinformace bezprostředně. Již 3. dubna vydali k tomuto tématu své články Aeronet a Tadesco, přičemž v případě Tadesca se jedná o článek, který čerpá z anglojazyčné verze RT.com. Aeronet a Tadesco opakují základní elementy kremelského narativu o tom, co se v Buči stalo. Aeronet následně přidává interpretaci, že Ukrajina potřebuje odvádět pozornost od vlastních zločinů a naopak ji nasměrovat na Ruskou federaci. Zároveň zvedá teorii, že za masakr může prapor Azov a že se jedná o akci zpravodajských složek Ukrajiny.

Česká kvazi-mediální scéna obecně doplňuje kremelské narativy zpochybňující vinu ruských vojáků o konspirační teorie o Buči jako útoku pod falešnou vlajkou, což je podle nich stejný případ jako u sestřelení letu MH17 nebo u otravy Skripalových v Salisbury. Aeronet v článku ze 4. dubna, který následující den přebrala i Nová republika, přisoudil roli nejen ukrajinské zpravodajské službě SBU, ale i zpravodajcům Spojeného království. Podobný narativ se objevil i na Protiproudu. V některých článcích jsou tvrzení často dokládána nezdrojovanými videy, která mají údajně dokazovat, že tvrzení ukrajinské strany jsou nepravdivá (například zde nebo zde).

Samostatnou linkou je pak zpochybnění důkazů na základě satelitních snímků společnosti Maxar, které vyšly v New York Times dne 4. dubna. Na české kvazi-mediální scéně k jejich zpochybnění dochází na základě převzetí zahraničních zdrojů – v případě článku z 6. dubna na Necenzurované pravdě jde o německy psaný anti-speiegel.ru (článek z 5. dubna) a v případě článku na Aeronetu dne 7. dubna se pak jedná o telegramový kanál Rybar, který „vyvrácení“ daných snímků udělal 5. dubna na základě slunečního svitu a stop deště na zemi. Dne 8. dubna pak na české mutaci Sputniku vyšel článek opakující totéž, ale citující experty ze Státního institutu mezinárodních vztahů v Moskvě.

V některých článcích se rovněž objevuje linka útoku na českou vládu ve vztahu k pomoci Ukrajině, kdy je osočována z toho, že údajně „posouvá ČR směrem k nacismu“ nebo toho, že zavádí cenzuru či zastrašuje.

Tabulka.JPG

DALŠÍ PROKREMELSKÉ ZDROJE VYUŽÍVANÉ ČESKOU KVAZI-MEDIÁLNÍ SCÉNOU

Vedle oficiálního ruského diskurzu není od věci si povšimnout rovněž dalších s Kremlem spojovaných zdrojů, které česká kvazi-mediální scéna přebírá, často bez přiznání reálných či možných vazeb na Kreml.

Aeronet například cituje ruskojazyčný „OSINT“ telegramový kanál Rybar, který byl v minulosti spojován s webem Riafan.ru, který má spadat pod J. Prigožina (který je mimo jiné spojený s nechvalně proslulou trollí farmou v Petrohradě). Rybar je zdrojem pro zpochybnění satelitních snímků americké firmy Maxar, které vyvracejí tvrzení kremelské propagandy, že v době odchodu vojáků z Buči ve městě údajně nebyla žádná mrtvá těla.

Necenzurovaná pravda zase v jednom ze svých článků využívala jako zdroj telegramový kanál válečného zpravodaje Komsomolské pravdy nebo německy psaného kvazi-média anti-speigel.ru, jehož jediným deklarovaným autorem je blogger žijící v Petrohradě.

Zvědavec, jehož produkce staví na překladech různých prokremelsky nebo protizápadně orientovaných článků, zase v případě Buči prezentuje článek z Oriental Review, která byla USA atribuována ruské zpravodajské službě SVR. Nová republika zase převzala článek z The Saker, což je anglicky psaný a dlouhodobě prokremelsky orientovaný zdroj.

Příklad přebírání narativů kremelské propagandy českou kvazi-mediální scénou ukazuje nejen rychlost šíření těchto narativů, ale i jejich zasazování do českého kontextu. Konkrétně se jedná o navázání ruských narativů na další konspirační teorie a rovněž kritiku kroků české vlády či obecně politické reprezentace, které nekonvenují zájmům Kremlu. Je potřeba rovněž poznamenat, že české kvazi-mediální zdroje používají vedle oficiálních ruských zdrojů také některé více skryté kanály s možnou vazbou na ruský státní aparát nebo ve prospěch Kremlu a kremelských narativů působící.  

vytisknout  e-mailem 

MVČR 
internetové stránky Policie ČR 

Dotační program pro ochranu měkkých cílů