Centrum proti hybridním hrozbám  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Koronavirus: Přehled hlavních dezinformačních sdělení

V souvislosti s pandemií koronaviru SARS-CoV-2 se v České republice, stejně jako jinde v Evropě a ve světě, objevila řada dezinformací, fabulací či manipulací ve snaze tuto situaci zneužít v souladu se zájmy nejrůznějších aktérů. Níže přinášíme přehled nejvýznamnějších narativů s dezinformačním potenciálem objevujících se v této souvislosti na kvazi-mediální scéně a šířených prostřednictvím sociálních sítí či řetězových e-mailů v České republice v období od března do května 2020. 

 

Přehled vychází z činnosti Centra proti terorismu a hybridním hrozbám, které sleduje dezinformační kauzy týkající se vnitřní bezpečnosti vyskytující se v českém informačním prostoru. Přestože se CTHH v rámci své působnosti věnuje pouze oblasti vnitřní bezpečnosti, na základě rozhodnutí ministra vnitra rozšířilo svůj záběr za účelem detekce a reakce dezinformačních narativů týkajících se pandemie. Aktuální přehled dezinformačních narativů vztahujících se k pandemii COVID-19 a souvisejícím tématům lze nalézt na tematických stránkách Ministerstva zdravotnictví, se kterým v této věci CTHH i nadále spolupracuje.
 

1. NESCHOPNOST EU

TVRZENÍ: EU není schopná na danou krizi efektivně reagovat, a je tedy zbytečná, EU v nastalé krizi pouze škodí (domnělá podpora migrace, údajné snahy zabránit přijetí pomoci nabízené Ruskem apod.).

PŘÍKLAD: Silvia Kucherenko o pomoci Ruska Itálii: Putin je mužem činu, tým odborníků EU ale nedokázal udělat vůbec nic. Zdroj: Sputnik Česká republika

FAKTA: Zdravotnictví i vnitřní bezpečnost spadají mezi oblasti, ve kterých má EU jen velmi málo pravomocí – za oboje jsou zodpovědné téměř výlučně členské státy. V oblastech svých kompetencí je EU naopak při řešení krize aktivní: vytvořila záchranný fond, ze kterého může ČR využít přibližně 30 mld. korun na pomoc malým a středním firmám, stabilizaci zdravotnictví či podporu trhu práce jako takového. Další značné finanční prostředky EU vynakládá na co nejrychlejší vývoj léku proti koronaviru, zároveň se zavázala co nejvíce usnadnit a zrychlit proces jeho schvalování. Vyhlásila také společný nákup ochranných pomůcek, spolufinancuje návraty českých a dalších evropských občanů z ciziny, příp. organizuje lety tam, kam komerční dopravci již nelétají. Přichází též s dalšími doporučeními, např. návrhem zajištění pruhů pro rychlé odbavení kamionů na hraničních přechodech v EU, pro zabezpečení rychlých dodávek potřebného zboží, jako jsou potraviny či materiály pro výrobu ochranných pomůcek. Situaci se dále aktivně věnuje.

Pro aktuální přehled aktivit EU v oblasti boje s koronavirem sledujte stránky Evropské komise.
 

2. KORONAVIRUS A MIGRACE

TVRZENÍ: Vláda či veřejnoprávní média zahlcují veřejnost informacemi o koronaviru, což má společně s přijímanými opatřeními odvést pozornost občanů od skutečného aktuálního nebezpečí, kterým je migrace. Ta je prezentována jako organizovaná „invaze“ podporovaná neziskovými organizacemi, případně jako cílená snaha o islamizaci Evropy. Důsledky pandemie způsobené koronavirem mají pomoci vytvořit kapacity pro „plánovaný“ přísun migrantů.

PŘÍKLADY: Chřipka horší než migrující mu-slimáci a negři? Duce Hamáček oznámil obnovení kontrol na hranicích. Zdroj: Vlastenecké noviny.
Z blogu Vox Populi: V Německu vyháněli seniory z domovů kvůli migrantům, nyní se jim koronavirus hodí. Zdroj: Pravý prostor.

FAKTA: Konspirativní, avšak ničím nepodložené tvrzení o organizované snaze nadnárodních „elit“, Evropské unie, OSN, nevládních organizací či českých politických představitelů importovat do Evropy, potažmo České republiky (muslimské) migranty je na kvazi-mediální scéně přítomné již několik let. Aktuálně bylo rozšířeno v kontextu situace na řecko-makedonské hranice a situace kolem pandemie způsobené koronavirem. Česká republika má dlouhodobě definovanou a aplikovanou strategii migrační politiky včetně boje proti nelegální migraci i popisu možných hrozeb vyplývajících z tohoto fenoménu. Aktuální migrační situaci na řecko-tureckých hranicích ČR řeší kromě připojením se k podpoře Řecka ze strany EU rovněž vysláním policistů k ostraze této hranice. ČR také konzistentně obhajuje odmítavý postoj k tzv. relokacím migrantů (kvótám) definovaný usneseními Parlamentu ČR a vlády ČR. Kvazi-mediální scéna nepředložila žádné důkazy o svém tvrzení o „odvádění pozornosti koronavirem“.

Pro aktuální přehled opatření ČR souvisejících s migrací sledujte stránky Ministerstva vnitra.
 

3. VIRUS BYL VYVINUT JAKO BIOLOGICKÁ ZBRAŇ

TVRZENÍ: Virus byl vyvinut jako biologická zbraň (Američany/Brity/Číňany/globálními elitami, např. Billem Gatesem apod.), byl vytvořen za účelem zničení lidstva, řízeného kolapsu finančního systému, nastolení světové nadvlády, zisku z prodeje vakcíny apod.

PŘÍKLAD: Koronavirus: Je to biologická zbraň? Kdo ji vytvořil? Kdo ji vypustil? Pohled na fakta. Zdroj: Pravý prostor.

FAKTA: Dezinformace se velmi často vztahují ke geopolitickým otázkám a nejinak je tomu i v případě dezinformací týkajících se šíření koronaviru. Podle aktuálně dostupných informací tento virus nebyl vytvořen laboratorně či uměle, na čemž se shoduje hned několik předních výzkumných institucí a laboratoří. Přirozeným šířením tohoto viru došlo k mutaci jeho genetické informace, postupná modifikace virů je však normální a pravděpodobná. Jelikož dle současných poznatků nelze říci, že byl virus vyvinut uměle, nelze spekulovat ani o cíleném vytvoření tohoto viru jednou či druhou mocností, aby tak s jeho pomocí dosáhla svých politických či geopolitických cílů.

Pro další informace týkající se povahy viru doporučujeme sledovat aktuální zprávy na stránkách Světové zdravotnické organizace či Ministerstva zdravotnictví.
 

4. ALTERNATIVNÍ LÉČBA / PREVENCE

TVRZENÍ: Výzvy k užívání alkoholu, česneku, kouření, pití horké vody, omývání se chlórem, užívání nosních kapek, antibiotik, koloidního zlata apod. jakožto prevence či léčby nemoci. Zhoršení průběhu onemocnění při užívání ibuprofenu či léků jej obsahujících, neúčinnost ochranných prostředků (ústenek) apod.

PŘÍKLAD:  Lék na koronavirus: Je to tak jednoduché: Whisky a med! Zdroj: AC24

FAKTA: Užívání alkoholu, česneku, kouření, pití horké vody, omývání se chlórem, užívání nosních kapek či antibiotik není v boji proti koronaviru účinné. Tyto i další „rady“ vyvrací na svých internetových stránkách zaměřených na informování veřejnosti o koronaviru Ministerstvo zdravotnictví. Dle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) může lékař nebo lékárník doporučit různé možnosti léčby k úlevě od potíží (horečka), které doprovází onemocnění COVID-19. Mezi ně patří i užívání protizánětlivých léků, jako je ibuprofen. Užívání ibuprofenu v souladu s příbalovou informací tak představuje účinnou a bezpečnou léčbu horečky a bolesti. V současné době neexistují žádné vědecky doložené důkazy, že by ibuprofen průběh infekce COVID-19 zhoršoval.

Existence účinného léku proti koronaviru zatím není potvrzena, ale intenzivně probíhá jeho vývoj či zkoumání pozitivního efektu již existujících léků. Co se týče přípravku Remdesivir, SÚKL vydal kladné stanovisko k jeho použití na nemoc COVID-19. Remdesivir je určen pro pacienty v kritickém stavu a pro jeho podání se posuzuje každý konkrétní případ.

Pro bližší informace o koronaviru, způsobu léčení či prevence sledujte důvěryhodné a ověřené zdroje, např. Ministerstvo zdravotnictví, a dbejte rad lékařů.
 

5. CIZÍ STÁTY ZABAVUJÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY ČR

TVRZENÍ: Německo (příp. jiné státy) zlovolně zadržují dodávky potřebných zdravotnických pomůcek pro ČR, což omezuje potřebnou zdravotní péči, vláda a mainstreamová média tuto informaci úmyslně zatajují.

PŘÍKLAD: Koronavirus: To snad ne! Německo zadržuje na svém území zásilky s rouškami do České republiky a dalších zemí? Miliony respirátorů v německých skladech, zatímco v Evropě umírají tisíce lidí!. Zdroj: Arfa.cz.

FAKTA: Některé evropské země včetně Německa, ale také České republiky, přistoupily od 4. března k zákazu vývozu zdravotnického materiálu. V souvislosti s tímto zákazem, ale i obecným nedostatkem zdravotnického materiálu i odlišnými kanály objednávek a distribuce není situace s těmito dodávkami vždy zcela přehledná. Tento stav bývá často zneužíván k fabulaci či značné manipulaci s fakty ve snaze vyvolat paniku, šířit protievropské či např. protiněmecké nálady. U situací, které byly doposud v této souvislosti medializovány (zadržení českých dodávek Německem, Maďarskem či čínských dodávek pro Itálii Českou republikou), se ukázalo, že se nejedná o úmysl a daří se je konstruktivně řešit spoluprací oficiálních orgánů daných států.

Pro další informace týkající se dovozu a vývozu zdravotnického materiálu sledujte stránky Celní správy.
 

6. KARANTÉNA MĚST A JEJÍ DOPADY

TVRZENÍ: Démonizace probíhajících bezpečnostních opatření s potenciálem vyvolat paniku (používání výrazů jako „koncentrák“, „stanné právo“, výzvy k lynčování osob nedodržujících karanténu apod.), spekulace o uzavírání konkrétních oblastí (např. Prahy) atd. Zpravidla se jedná o variace narativu, jehož autor se snaží navodit dojem důvěryhodnosti tím, že se odvolává na „zaručené“ interní informace z bezpečnostní komunity.

PŘÍKLAD: Seznam koncentračních táborů – Panika nekončí, ale roste: Olomoucko uzavřeno! Lidé nesmějí odjet ani vstoupit do 21 obcí. Zdroj: Vlastenecké noviny.

FAKTA: Hoaxy o uzavírání některých oblastí/měst se objevují opakovaně (především) na sociálních sítích. Situace se netýká pouze ČR, s těmito sděleními se lze setkat např. i na Slovensku. Zaznamenané případy týkající se Prahy vyvraceli ministr vnitra, premiér i primátor hlavního města Prahy. Na sociálních sítích a kvazi-mediálních webech se též mohou objevovat zkreslené a manipulativní informace o podmínkách, které v uzavřených oblastech údajně panují, nebo kritika již existujících či plánovaných opatření (například v rámci tzv. chytré karantény), která se popisují jako totalitární a samoúčelná, čímž jsou zpochybňovány ústavní principy ČR jako demokratického právního státu. Karanténa obcí na Olomoucku již byla v souladu s vyhodnocením situace hygieniky ukončena.

Pro přehled aktuálně přijatých opatření sledujte např. stránky vlády ČR.
 

7. PŘIPRAVUJE SE NUCENÉ ŠKODLIVÉ OČKOVÁNÍ

TVRZENÍ: Stát připravuje nucené hromadné očkování populace jako nástroj kontroly společnosti, v rámci vakcinace budou do těla vpraveny jedovaté látky či např. nanočipy, které budou následně sloužit k elektronické identifikaci obyvatel.

PŘÍKLAD: Pandemie Coronavirus COVID-19. Skutečným nebezpečím je „Agenda ID2020“. Zdroj: Nová republika.

FAKTA: Konspirační teorie o připravovaném nuceném či plošném očkování v souvislosti s koronavirem jsou velmi často propojovány s dezinformačními narativy o „utajených záměrech elit a očkování jako prostředku k nastolení totalitní světovlády“. Těží především z často iracionálního přesvědčení některých lidí, že je očkování nejen neúčinné, ale dokonce i nebezpečné. Takovéto (dez)informace jsou v současnosti bezpředmětné a slouží především k vyvolávání strachu, nedůvěry a paniky.

Pro bližší informace k vlivům očkování doporučujeme sledovat důvěryhodné zdroje, např. Ministerstvo zdravotnictví nebo Světovou zdravotnickou organizaci.
 

8. EPIDEMIE JE POUZE PŘEDSTÍRANÁ, SITUACE NENÍ VÁŽNÁ

TVRZENÍ: Epidemie je vyfabulovaná, slouží k vyvolávání paniky, ovládání obyvatelstva strachem, zakrytí jiných problémů, vytvoření totalitní společnosti apod. Pandemie koronaviru není závažná, a není tudíž nutné přijímat ochranná opatření. Ekonomické dopady jsou pro stát nebezpečnější než škody, které může způsobit virus.

PŘÍKLAD: Jak se dělá pandemie, když zemřelo méně lidí než loni. Svět Dr. Wodarga. Koronavirus je prý fikce. Mnozí se mu vysmívají, ale data proti němu chybí. VIDEO a šokující statistika. Zdroj: Arfa.cz.

FAKTA: Podstatný argument proti podceňování viru představuje reálná situace v zemích s vysokým nárůstem počtu zjištěných infikovaných osob. Neobstojí ani srovnání s dopady ostatních chorob – koronavirus má delší inkubační dobu než např. chřipka, čímž se zvyšuje pravděpodobnost přenosu z člověka na člověka ještě ve fázi, kdy první nakažený neví, že v sobě virus má, což umožňuje jeho šíření. Včasné zavedení klíčových opatření je tedy zásadní. Ozývají se i hlasy, které negativní ekonomické dopady přijatých opatření považují za důležitější než dopady nekontrolovaného šíření viru a s tím nutně související dopady na zdravotnický systém. Nekontrolované šíření by však bezesporu mohlo přinést kromě vlastních značných ekonomických dopadů také mnohem závažnější dopady společenské.

Pro bližší informace o následcích a dopadech pandemie doporučujeme sledovat důvěryhodné zdroje, např. Ministerstvo zdravotnictví nebo Světovou zdravotnickou organizaci.
 

9. KORONAVIRUS A 5G

TVRZENÍ: Spekulace o spojitosti mezi virem a zaváděním 5G sítí v kontextu domnělých zdravotních rizik spojených se zaváděním nových technologií (dříve např. tvrzení, že 5G způsobuje rakovinu).

PŘÍKLAD: Utajená operace. Možná až lidé pochopí, bude pozdě. 5G skryto za CORONAVIREM. Zdroj: Tadesco.

FAKTA: O údajné souvislosti mezi provozem sítí 5G a vznikem onemocnění COVID-19 (způsobovaného koronavirem) neexistuje žádný vědecký důkaz. Jedná se o dvě zcela nesouvisející oblasti. I přesto, že je koronavirus relativně nový a stále probíhají vědecké výzkumy s cílem najít proti němu lék a očkovací látku, lze na základě současných vědeckých poznatků říci, že vznikl přirozenou mutací. Technologie 5G nemá a neměla na tuto mutaci žádný vliv a nemá s ní žádnou spojitost. Technologie 5G je zjednodušeně pouze novější verzí dnes používané mobilní technologie, která umožňuje rychlejší datové přenosy.

Pro bližší informace o koronaviru i onemocnění COVID-19 doporučujeme sledovat důvěryhodné zdroje, např. Ministerstvo zdravotnictví nebo Světovou zdravotnickou organizaci.
 

10. AMERIČANÉ ZNEUŽÍVAJÍ KRIZI PRO VOJENSKÉ ÚČELY

TVRZENÍAmeričané pod pláštíkem krize tajně rozmisťují své jednotky na území Evropy, připravují se na zahájení vojenských operací, obsazení Evropy atp.

PŘÍKLAD: Ve stínu koronaviru: USA přesouvá do Evropy obrovské množství vojáků, letadel a tanků. Jsme na pokraji války, říká expert. USA dosud nikdy neobsadila Evropu tak silnou armádou jako teď. Zdroj: Arfa.cz.

FAKTA: Výše uvedené klamné informace mají v některých případech základ v plánovaném vojenském cvičení NATO Defender-Europe 20, které se mělo odehrát v Evropě na jaře 2020 a na které se skutečně měly do Evropy přesunout stovky vozidel a tisíce vojáků americké armády. Jejich přesun byl však vzhledem k nástupu koronavirové krize ukončen a armáda USA rozhodla o návratu těch cvičících jednotek, které se již stihly do Evropy přepravit.

Pro aktuální informace sledujte webové stránky NATO či Ministerstva obrany.

vytisknout  e-mailem 

MVČR 
internetové stránky Policie ČR