Centrum proti hybridním hrozbám  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám

 • Jak se útvar jmenuje?
  Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám
   
 • Co iniciovalo jeho vznik?
  Jedná se o doporučení, které vychází z předběžných závěrů několika kapitol Auditu národní bezpečnosti, který různé druhy hybridních hrozeb, mimo jiné i terorismus a další formy radikalizace nebo vlivové a dezinformační kampaně ze zahraničí hodnotí jako závažnou hrozbu pro vnitřní bezpečnost státu a doporučuje, aby podobná pracoviště vznikla na všech příslušných úřadech.

  O zřízení samotného Centra rozhodl ministr vnitra po uzavření první fáze Auditu na jaře 2016 a deklaroval toto rozhodnutí v květnu na pracovní konferenci k průběžným výsledkům Auditu.

  Nutnost věnovat se novým asymetrickým, resp. hybridním hrozbám vyplývá již i z vládou schválené Bezpečnostní strategie ČR 2015.
   
 • Kdy pracoviště začne působit?
  1. ledna 2017.
   
 • Proč je něco takového na Ministerstvu vnitra?
  Je to proto, že povinnost řešit otázky týkající se vnitřní bezpečnosti, bez ohledu na to, jakými metodami a v jakém kontextu se vyskytnou, má z kompetenčního zákona Ministerstvo vnitra. Z hlediska zákona je tak lhostejné, zda jde o klasické celostátní bezpečnostní hrozby (viz např. dřívější politický terorismus), nebo o hrozby v kontextu aktuálních hybridních kampaní (např. aktuálně teroristické útoky na měkké cíle, kombinované s islamistickou propagandou šířenou přes sociální sítě).
   
 • Půjde o nějaký nový úřad?
  Nikoliv. Pracoviště vznikne v rámci již existujícího odboru a za využití stávajících finančních prostředků rozpočtové kapitoly ministerstva.  
   
 • Jaká bude pracovní náplň Centra?
  Půjde ve své podstatě o odborné analytické a komunikační pracoviště. Činnost Centra bude vzhledem ke gesci Ministerstva vnitra spočívat v monitorování hrozeb spojených přímo s vnitřní bezpečností státu, což předpokládá celkem široké pole hrozeb a potenciálních incidentů v oblasti terorismu, útoků na měkké cíle a bezpečnostních aspektů migrace, extremismu, hromadných akcí, narušování veřejného pořádku a různé trestné činnosti, ale právě i dezinformačních kampaní se vztahem k vnitřní bezpečnosti státu. Na základě monitoringu bude centrum detekované problémy vyhodnocovat a přicházet s návrhy věcných i legislativních  řešení, která bude v případě potřeby i realizovat. Zároveň se bude věnovat šíření odborných informací a osvětě o daných problémech směrem k laické i odborné veřejnosti.
   
 • Co Centrum není a co dělat nebude?
  Centrum nebude novým bezpečnostním sborem, ani orgánem činným v trestním řízení, ani zpravodajskou službou.

  Centrum nebude mít „tlačítko na vypínání internetu“.

  Centrum nebude vnucovat lidem pravdu ani provádět cenzuru. Nebude z internetu ani z tištěných médií odstraňovat žádný obsah.

  Bude pracovat primárně s otevřenými zdroji dostupnými každému a bude i otevřeně komunikovat s občanskou společností, médii a dalšími subjekty.

  Centrum nebude nikoho „zavírat do vězení“, „vyslýchat“ nebo s někým vést jakákoli řízení.

  Centrum nebude šířit ničí propagandu, ale odborné poznatky z oblasti bezpečnosti a vzniká po vzoru obdobných analyticko-komunikačních pracovišť, která již dnes existují zejména v Pobaltí nebo např. ve Velké Británii.

  Centrum bude mimo jiné i upozorňovat na závažné dezinformace a bude směrem k veřejnosti i směrem ke státním institucím poskytovat odborná stanoviska, v nichž bude jakožto státní instituce samozřejmě vycházet z platné ústavy České republiky

vytisknout  e-mailem 

MVČR 
internetové stránky Policie ČR