Centrum proti hybridním hrozbám  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Audit národní bezpečnosti

National Security Audit 

Audit národní bezpečnosti
Audit národní bezpečnosti byl schválen usnesením vlády dne 14. prosince 2016 č. 1125. Na jeho vypracování se podílelo více jak 120 expertů z bezpečnostní komunity, kteří se věnovali 10 oblastem vyhodnoceným jako nejzávažnější hrozby pro vnitřní bezpečnost ČR. Mezi tyto oblasti patřilo mj. působení cizí moci a hybridní hrozby.
 
Audit ukázal, že náš bezpečnostní systém je dobře připraven na tzv. tradiční hrozby. Stát dokáže bojovat s kriminalitou, naše azylová a migrační politika je nastavena dobře a zvládáme otázky spojené s migrací, i když vždy je prostor pro zpřesňování legislativy i nelegislativních opatření. Audit nicméně potvrdil, že tzv. moderní hrozby a zejména jejich kombinace vyžadují mnohem zásadnější pozornost, než tomu bylo v minulosti. Schopnost státu detekovat a koordinovaně řešit propojené útoky musí být podle auditu posílena. Proto zintenzivňujeme monitoring, spolupráci mezi resorty a cvičení i spolupráci se zahraničím a považujeme za zodpovědné zapojit do příprav také veřejnost, která by měla být připravená na možné, byť třeba teoretické scénáře. Mnohem komplexněji pak musíme také řešit oblast tzv. hybridních hrozeb a s nimi spojených dezinformačních útoků.
 
 
National Security Audit
The National Security Audit was approved by Government Resolution no 1125 of 14 December 2016. It was elaborated by more than 120 experts from the field of internal security, who focused on 10 key topics that were evaluated as most threatening to Czech national security. These topics included, inter alia, the influence of foreign powers and hybrid threats.
 
The Audit showed that the Czech security system is well geared for so-called traditional threats. The state is capable of fighting crime, there is an adequate migration and asylum policy and a satisfactory management of issues related to migration, although there is still room for both legislative and non-legislative fine-tuning. The Audit confirmed, nevertheless, that so-called modern threats and especially their combination require much more attention than in the past. According to the Audit, the capacity to detect and resolve connected attacks in a coordinated manner must be strengthened. For this reason, we are intensifying monitoring, inter-ministerial cooperation, training and cooperation with international partners, and consider it relevant to involve the public, which should be prepared for possible, albeit theoretical scenarios. A much more complex approach is needed in the area of so-called hybrid threats and disinformation.

vytisknout  e-mailem 

MVČR 
internetové stránky Policie ČR