Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Young Leaders Program

Young Leaders Program (dále jen "YLP") je roční magisterské studium v Japonsku určené pro absolventy vysokých škol, kteří jsou zaměstnanci veřejné správy.

Studium probíhá v angličtině na National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) v Tokiu, a to ve dvou studijních programech:

 • "School of Government" pro oblast veřejné správy a veřejné politiky,
 • "School of Local Governance" pro oblast místní samosprávy.
   

Cílem programu je přispět k rozšíření znalostí uchazečů, kteří mají předpoklady zastávat vedoucí pozice ve veřejné správě. Kromě studia oborů veřejná správa a politická studia je poskytnuta možnost debaty s politiky, vysokými vládními úředníky, podnikateli a představiteli regionálních komunit. Více informací viz brožura (pdf, 5,8 MB).

Česká republika nemá stanovenu přesnou kvótu týkající se počtu míst. Celkově je do programu zapojeno 29 zemí a každý rok je vybráno přibližně 20 uchazečů.
 

Výběrová kritéria

Uchazeč musí splňovat následující podmínky:

 • občan České republiky
 • zaměstnanec veřejné správy
 • věk maximálně 40 let (ke dni nástupu na stáž)
 • ukončené vysokoškolské vzdělání (minimálně bakalářský stupeň)
 • minimálně tříletá praxe ve veřejné správě (preferováno je pět a více let)
 • dobrý zdravotní stav
 • znalost angličtiny, jež musí být doložena zkouškou TOEFL iBT min. 79 (TOEFL PBT min. 550 bodů) nebo IELTS min. 6.0, případně další ekvivalentní zkouškou. (certifikát nesmí být starší dvou let ke dni nástupu na stáž).
   

Právní úprava

Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, definuje celkem 3 způsoby, jakými lze státním zaměstnancům umožnit zúčastnit se programu YLP. Jsou to povolení zvýšení vzdělání, přerušení výkonu státní služby nebo neplacené služební volno.

Celé stanovisko sekce pro státní službu k možnostem státního zaměstnance při využití programu YLP je dostupné na internetových stránkách státní služby  v oddílu "Dokumenty a stanoviska" - "Stanoviska".

Pro zaměstnance územních samosprávných celků lze použít zvýšení kvalifikace podle § 231 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v znění pozdějších předpisů.
 

Finanční náklady

Japonská vláda poskytuje stipendium ve výši 242 000 JPY, hradí výdaje za školné a zpáteční letenku.

Sekce pro státní službu zasílá informace o studiu včetně formuláře přihlášky jednotlivým kontaktním osobám ze správních úřadů a územních samosprávných celků (zpravidla v průběhu července či srpna), kteří informace předávají dál svým zaměstnancům. Předpokládaný termín pro uzavření přihlášek je konec září / začátek října. Velvyslanectví Japonska v ČR přijímá přihlášky na tento program výhradně prostřednictvím Ministerstva vnitra sekce pro státní službu.

  

Ministerstvo vnitra zpracovává osobní údaje uchazeče tak, že ve smyslu § 11 odst. 1 a 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zasílá jeho přihlášku velvyslanectví Japonska v ČR, a to za účelem účasti uchazeče ve výběrovém řízení. Uchazeč má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, a další práva dle § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Poskytování osobních údajů o uchazeči je povinné tehdy, pokud se uchazeč přihlásí do výběrového řízení na účast v programu Young Leaders Program.
 

Termíny programu pro rok 2018/2019

 • září 2018 (zahájení studia) - říjen 2019 (ukončení)

  

kontaktní osoba: Ing. Šárka Vágnerová, tel: 974 818 242, e-mail: sarka.vagnerova@mvcr.cz

  


Odbor vzdělávání a mezinárodní spolupráce ve státní službě, 29. května 2018

vytisknout  e-mailem