Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Program Young Leaders

Young Leaders Program (YLP) je roční magisterské studium v Japonsku pro absolventy vysokých škol, kteří jsou zaměstnanci veřejné správy. 

Studium probíhá v angličtině na National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) v Tokiu, a to ve dvou studijních programech:

 • "School of Government" pro oblast veřejná správa a veřejná politika,
 • "School of Local Governance" pro oblast místní samospráva.
   

Cílem programu (viz brožurka - pdf, 3,2 MB) je přispět k rozšíření znalostí uchazečů, kteří mají předpoklady zastávat vedoucí pozice ve veřejné správě. Kromě studia oborů veřejná správa a politická studia je poskytnuta možnost debaty s politiky, vysokými vládními úředníky, podnikateli a představiteli regionálních komunit.

Základní podmínky, které musí uchazeč splňovat:

 • občan České republiky,
 • zaměstnanec veřejné správy,
 • věk maximálně 40 let (ke dni nástupu na stáž),
 • ukončené vysokoškolské vzdělání (minimálně bakalářský stupeň),
 • minimálně tříletá praxe ve veřejné správě (preferováno je pět a více let),
 • dobrý zdravotní stav,
 • znalost angličtiny, jež musí být doložena zkouškou TOEFL iBT min. 79 (TOEFL PBT min. 550 bodů) nebo IELTS min. 6.0, případně další ekvivalentní zkouškou. (Certifikát nesmí být starší dvou let ke dni nástupu na stáž).
   

Finanční náklady

Japonská vláda poskytuje stipendium ve výši 242 000 jenů, hradí výdaje za školné a zpáteční letenku.

Sekce pro státní službu zasílá informace včetně formuláře přihlášky elektronicky jednotlivým správním úřadům, jakmile je obdrží od japonského velvyslanectví (zpravidla v průběhu července či srpna). Předpokládaný termín pro uzavření přihlášek je konec září/začátek října. Velvyslanectví Japonska v ČR přijímá přihlášky na tento program výhradně prostřednictvím Ministerstva vnitra sekce pro státní službu.

Zájemci získají informace prostřednictvím personálního útvaru svého správního úřadu/územního samosprávného celku.

Samotný průběh výběrového řízení je plně v gesci Velvyslanectví Japonska v ČR, kdy zpravidla v období mezi listopadem a lednem probíhá první kolo, a to posuzování přihlášek a ostatních požadovaných dokumentů, následně v přelomu února a března probíhá druhé kolo výběrového řízení. Oznámení o výsledku obdrží kandidát od Velvyslanectví Japonska v ČR na přelomu měsíce dubna a května. Zahájení studia je v září, ukončení následující rok v říjnu.

Doplňující informace

Kontaktní osoba: Mgr. Alžběta Turková, tel: 974 818 209, e-mail: alzbeta.turkova@mvcr.cz

vytisknout  e-mailem