Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
 
 

Metodické materiály k zákonným zmocněním pro vydávání obecně závazných vyhlášek

  

 1. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, o vymezení školských obvodů - stav do 31. 12. 2016
  Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, o vymezení školských obvodů - stav od 1. 1. 2017
   
 2. Metodický materiál  k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se pro stanoviště vozidel taxislužby zřízených obcí stanoví podmínky užívání stanoviště a provozní řád upravující v souladu s místními podmínkami pravidla provozu na stanovišti
  - AKTUALIZUJE SE
   
 3. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovuje řidiči taxislužby jako podmínka pro zahájení nebo nabízení přepravy na území obce povinnost prokázat zkoušku znalosti místopisu, obsluhy taxametru nebo právních předpisů upravujících provozování taxislužby a ochranu spotřebitele a mít při provozování taxislužby na území obce u sebe osvědčení o složení zkoušky a stanovit způsob provádění zkoušky, dobu platnosti a vzor osvědčení o složení zkoušky
   
 4. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku dle 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  - AKTUALIZOVÁNO K 01. 07. 2016
   
 5. Metodický materiál  k vydání obecně závazné vyhlášky obce, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
  - AKTUALIZOVÁNO K 01. 06. 2016
   
 6. Metodický materiál k  vydání obecně závazné vyhlášky obce o způsobu a podmínkách převozu a přechodného uložení zemřelých
   
 7. Metodický materiál  k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě
   
 8. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovuje způsob náhradního zásobování vodou a náhradního odvádění odpadních vod
   
 9. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce
   
 10. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti
   
 11. Metodický materiál k vydávání obecně závazných vyhlášek obce o zřízení a zrušení obecní policie
   
 12. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovuje statut územně členěného statutárního města
   
 13. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce o poplatku za komunální odpad
   
 14. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů
   
 15. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce o loteriích a jiných podobných hrách - do 31.12.2016
   
 16. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce o o regulaci hazardních her - od 1. 1. 2017
   
 17. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se nařizuje pro území obce nebo jeho část provedení speciální ochranné dezinsekce a deratizace k ochraně zdraví před vznikem a šířením infekčních onemocnění
   
 18. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
   
 19. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce o stanovení zóny s omezením provozu motorových vozidel
   
 20. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovují podmínky pro spalování nebo zákaz spalování rostlinných materiálů
   
 21. Metodický materiál k zákonnému zmocnění o vedení technické mapy obce
   
 22. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví koeficienty pro výpočet daně z nemovitých věcí, osvobození některých pozemků zemědělského půdního fondu od daně z nemovitých věcí, osvobození nemovitých věcí zasažených živelní pohromou od daně z nemovitých věcí a osvobození od daně z nemovitých věcí ve zvýhodněných průmyslových zónách
   
 23. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce
  - AKTUALIZOVÁNO K 08. 09. 2016
   
 24. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovují závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
   
 25. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se zakazuje konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě nebo veřejnosti přístupné akci, pokud je toto místo nebo akce přístupná osobám mladším 18 let a kterou se reguluje v určitých dnech nebo hodinách nebo na určitém místě prodej, podávání a konzumace alkoholických nápojů v případě konání kulturní, sportovní nebo jiné společenské akce přístupné veřejnosti
  - AKTUALIZOVÁNO K 31. 05. 2017
   
 26. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce o nočním klidu, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována
  - AKTUALIZOVÁNO K 01. 07. 2017

   
 27. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanoví ceny stavebních pozemků v cenové mapě
   
 28. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovují místní poplatky
   
 29. Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se zakazuje kouření a používání elektronických cigaret na veřejném prostranství v blízkosti školy, školského zařízení nebo jiného prostoru vyhrazeného pro aktivity osob mladších 18 let
  - AKTUALIZOVÁNO K 31. 05. 2017


Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, 5. října 2017

Sbírka zákonů

NOT FOUND  NOT FOUND