Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zbraně, střelivo, bezpečnostní materiál

Zbraně a střelivo, bezpečnostní materiál 

Působnost Ministerstva vnitra na úseku zbraní a střeliva a v souvisejících oblastech

Úkoly Ministerstva vnitra coby ústředního orgánu státní správy v oblasti zbraní a střeliva plní odbor bezpečnostní politiky. Odbor bezpečnostní politiky mimo jiné zajišťuje právní úpravu v oblasti zbraní a střeliva, vykonává státní správu ve věcech zbraní, střeliva a pyrotechnického průzkumu, ve správním řízení plní úkoly nadřízeného správního orgánu vůči Policejnímu prezidiu České republiky, vydává soubory písemných testů ke zkouškám odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu a žadatelů o jmenování zkušebním komisařem a vede informační systém zkušebních komisařů. Odbor bezpečnostní politiky rovněž organizuje zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o jmenování zkušebním komisařem pro zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E (zkušební komisaře též jmenuje, pozastavuje jejich činnost a případně je odvolává), jakož i zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu skupiny F.

Dokumenty a informace ke zbraním a střelivu, bezpečnostnímu materiálu a souvisejícím problematikám

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, 3. července 2017

vytisknout  e-mailem