Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé)

English English

Účel rodinný

K žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů je cizinec povinen předložit:

  1. cestovní doklad (originál),

  2. doklad potvrzující účel pobytu - doklad prokazující příbuzenský vztah (zejména originál či ověřená kopie dokladu, z něhož vyplývá příbuzenský vztah k nositeli oprávnění ke sloučení rodiny (např. rodný list, oddací list, doklad o nezaopatřenosti, doklad o poručnictví, doklad prokazující osamělost cizince či jeho zdravotní stav),

  3. doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,

  4. prostředky k pobytu na území,

  5. 2 fotografie, pokud nebude pořízen obrazový záznam cizince,

  6. souhlas rodičů.

Na požádání je cizinec povinen dále předložit:

Po kladném vyřízení žádosti jste povinen zastupitelskému úřadu ČR před vyznačením víza předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá stanoveným podmínkám (nevyžaduje se, pokud je cizinec účastníkem veřejného zdravotního pojištění anebo jsou-li náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy nebo pokud cizinec prokáže, že je zdravotní péče hrazena jiným způsobem), a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění.


Odbor azylové a migrační politiky, 15. května 2018

vytisknout  e-mailem