Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Terminologický slovník - krizové řízení a plánování obrany státu

Aktualizovaná verze Terminologického slovníku pojmů z oblasti krizového řízení a plánování obrany státu  

Hlavním účelem této stránky je usnadnění orientace v pojmech, které se vyskytují v legislativních normách, dokumentech schválených vládou, Bezpečnostní radou státu aj., stejně jako snaha o vysvětlení pojmů používaných v dokumentech EU a jiných mezinárodních subjektů a organizací.
 
Každé heslo obsažené ve slovníku se skládá z těchto částí:
Pojem: Pojmy jsou řazeny abecedně, popř. s odkazem umístěny u souvisejícího významově nadřazeného pojmu.
 

A   B   C   D   E   F   G   H   CH     J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z 

rejstřík zkratek                           použitá literatura                           použité právní prameny

 
Pojmová oblast: Slouží k rychlé a snadné orientaci uživatele při určení, ve kterých oblastech se konkrétní pojem v kontextu k použité definici používá.
Pokud se definice pojmu liší podle toho, ve které oblasti je pojem používán, uvádí slovník více definicí, které jsou pojmovou oblastí rozlišeny. Součástí slovníku je rovněž rejstřík použitých pojmových oblastí.
 
 
 
Definice: Definice vychází z užitých pramenů odborné literatury a ze znění zákonů a jiných právních norem. Vzhledem k tomu, že značná část uvedených pramenů je či může být novelizována, doporučujeme znění definice ověřit podle pramene, jehož odkaz je u většiny pojmů uveden.
 
Cizojazyčné ekvivalenty: Zařazení cizojazyčných ekvivalentů pojmů v angličtině a francouzštině (jednací jazyky řady mezinárodních organizací) má za úkol zvýšit vypovídací schopnost publikace. Uvedené výrazy odpovídají ustáleným pojmům a slovním spojením v těchto jazycích tak, jak je odborné úřady a instituce používají při komunikaci se zahraničními partnery. 

Terminologický slovník pojmů z oblasti krizového řízení a plánování obrany státu byl schválen Usnesením Výboru pro obranné plánování ze dne 22. září 2009 číslo 38.

 

 


Aktualizace 15.10.2009

vytisknout  e-mailem