Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prevence kriminality v resortu Ministerstva vnitra

Program MV v oblasti prevence kriminality 

Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2018
 

  Praha 4. prosince 2017
 

Vyhlášení Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2018


V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020“ (usnesení vlády č. 66/2016) a po dohodě s Metodickou radou Policie ČR pro prevenci kriminality informuji o vyhlášení resortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2018 (dále „Program“).

Finanční prostředky jsou určeny na projekty předložené organizačními útvary Ministerstva vnitra[1], Policie České republiky, organizační složkou státu Muzeum Policie České republiky, Policejní akademie České republiky v Praze a vyššími a středními policejními školami Ministerstva vnitra[2].  Jednotlivé projekty, na které budou uvolňovány finanční prostředky, musí být zaměřeny k podpoře a rozvíjení aktivit v následujících oblastech preventivního působení:

  1. pouliční kriminalita a prevence majetkové trestné činnosti – hlavní priorita pro rok 2018;
  2. nové hrozby a nové přístupy v oblasti prevence kriminality (kriminalita ve virtuálním prostředí, ochrana měkkých cílů, zadlužení, extremismus, hatecrime a další);
  3. zvlášť zranitelné oběti trestných činů;
  4. kriminalita dětí a mladistvých;
  5. trestné činy na úseku dopravy pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.

Vítané jsou inovativní přístupy k řešení uvedených oblastí preventivního působení.

Žadatelé o finanční prostředky z Programu se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené:

Uzávěrka žádostí o dotaci je stanovena na  31. ledna 2018.

Případné obsahové dotazy směřujte na Mgr. Ivu Fürbacherovou (tel. 832 575; e-mail: iva.furbacherova@mvcr.cz )a finanční na Ing. Bc. Ivetu Broulimovou (tel. 832 760; e-mail: iveta.broulimova@mvcr.cz ). 
 

                      Mgr. David Chovanec
      ředitel

       

 

[1] Čl. 3 nařízení Ministerstva vnitra a společný služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 23/2016,  kterým se vydává organizační řád Ministerstva vnitra, ve znění pozdějších předpisů.

[2] Čl. 76 odst. 2 nařízení Ministerstva vnitra a společný předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 23/2016, kterým se vydává organizační řád Ministerstva vnitra, ve znění pozdějších předpisů.

Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2017
Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2016
Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2015
Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2014
Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2013

vytisknout  e-mailem