Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přechodný pobyt

  1. Potvrzení o přechodném pobytu občana EU
  2. Povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU

English English

Povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU

Žádost o povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU, který sám není občanem EU (kdo je rodinným příslušníkem občana EU – viz oddíl „kdo je občan EU a jeho rodinný příslušník), se podává na tiskopisu Žádost o povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie.

Žádost bude doložena:

Náležitosti žádosti o povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, rodného listu, oddacího listu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě. Vždy předkládejte originály nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Všechny předkládané dokumenty (s výjimkou cestovního dokladu) musí být vyhotoveny v českém jazyce, nebo do češtiny úředně přeloženy.

Žádost se podává na území kterémkoli pracovišti MV ČR, a to do 3 měsíců ode dne vstupu na území.S ohledem na možné následné osobní kontakty s pracovištěm, na kterém byla žádost podána, lze za nejvhodnější považovat pracoviště příslušné podle místa hlášeného pobytu.

Žádost se vyřizuje ve lhůtě do 60 dnů ode dne zahájení řízení (lhůta může být v odůvodněných případech prodloužena, a to za podmínek stanovených správním řádem).

Oprávnění pobývat na území do nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti o povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU MV ČR osvědčí vízovým štítkem vyznačovaným do cestovního dokladu, a to ve formě víza k pobytu nad 90 dnů s dobou platnosti odpovídající předpokládané délce řízení o žádosti; to neplatí, jde-li o cizince zařazeného do informačního systému smluvních států, kterému se vydá pouze potvrzení o oprávnění k pobytu. Platnost dokladu nebo potvrzení osvědčujícího oprávnění pobývat na území zaniká nabytím právní moci rozhodnutí o žádosti.

V kladném případě je žadatel vyzván pracovištěm odboru azylové a migrační politiky MV ČR telefonicky nebo písemně k převzetí Průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana EU.

Průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana EU se vydává na dobu shodnou s předpokládanou dobou pobytu občana EU,  nejdéle na 5 let.

MV ČR vydá cizinci zároveň s povolením automaticky také rodné číslo.


Odbor azylové a migrační politiky, 20. dubna 2017

vytisknout  e-mailem