Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Občanský průkaz vydávaný od 1. 7. 2018 splňuje požadavky na kvalifikovaný prostředek pro vytváření elektronických podpisů

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem vydávaný od 1. července 2018 je kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů ve smyslu nařízení EU č. 910/2014, jelikož implementuje certifikované technologie "IAS Classic V4.4 with MOC Server 1.1 on MultiApp V4" umístěné na čipu M7892 G12. 

Dle zprávy z certifikace vydané certifikačním úřadem Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI) dne 16. června 2017 v Paříži, Francie, označení zprávy z certifikace ANSSI-CC-2017/22, je čip a aplet ve shodě s požadavky na bezpečné prostředky pro vytváření elektronických podpisů.

Technické posouzení bylo provedeno zkušební laboratoří Serma Technologies, Pessac, Francie, což je licencovaná zkušební laboratoř pro hodnocení dle Common Criteria. Seznam licencovaných zkušebních laboratoří je k dispozici na internetové adrese: http://www.commoncriteriaportal.org/labs/.

Informace o certifikaci použitých technologií (doslovně "Produit Gemalto 'IAS Classic V4.4 with MOC Server 1.1 on MultiApp V4' embarqué sur le microcontrôleur M7892 G12 Infineon Technologies AG") je rovněž uvedena v unijním seznamu kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů a kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických pečetí. Výše uvedený seznam je dostupný na adrese: https://ec.europa.eu/futurium/en/content/compilation-member-states-notification-sscds-and-qscds.

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem vydávaný od 1. července 2018 poskytuje důkaz o původu klíče. Kvalifikovaným poskytovatelům služeb vytvářejících důvěru vydávajícím kvalifikované certifikáty pro el. podpisy (k 3. 7. 2018 se jedná o První certifikační autorita, a. s., Česká pošta, s. p. a eIdentity a. s.) byly poskytnuty prostředky, jak ověřit tento důkaz o původu klíče. Je na rozhodnutí kvalifikovaných poskytovatelů, zda budou podporovat "nový" občanský průkaz jako kvalifikovaný prostředek pro vytváření elektronických podpisů.

Níže jsou uvedeny informace týkající se předpokládané podpory "nových" občanských průkazů ze strany kvalifikovaných poskytovatelů vydávajících kvalifikované certifikáty pro el. podpisy. Informace jsou založeny na podkladech získaných od kvalifikovaných poskytovatelů v polovině června 2018.

První certifikační autorita, a. s.: Poskytovatel umožní vydání kvalifikovaného certifikátu pro el. podpis na "nový" občanský průkaz od 1. července 2018 zatím bez příznaku uložení na bezpečném prostředku (držitel si bude muset žádost o vydání certifikátu vygenerovat na svém počítači a dostavit se na pobočku za účelem ověření totožnosti, pokud již nedisponuje vydaným kvalifikovaným certifikátem pro el. podpis od První certifikační autority, a. s.). S takovým to druhem el. podpisu bude možné komunikovat s veřejnou správou v ČR. Začátkem října 2018 poskytovatel umožní vydání kvalifikovaného certifikátu pro el. podpis na "nový" občanský průkaz s příznakem uložení na bezpečném prostředku (s takovým to druhem el. podpisu bude možné komunikovat i s veřejnou správou mimo ČR - bude se jednat o tzv. kvalifikovaný elektronický podpis). V případě prezenční návštěvy si pak držitel nebude muset žádost o vydání certifikátu vygenerovat na svém počítači předem, ke generování žádosti o vydání certifikátu může dojít v rámci prezenční návštěvy registrační autority. Pokud držitel disponuje vydaným kvalifikovaným certifikátem pro el. podpis od První certifikační autority, a. s., poskytovatel umožní vydání kvalifikovaného certifikátu pro el. podpis na "nový" občanský průkaz s příznakem uložení na bezpečném prostředku i bez prezenční kontroly totožnosti.

Česká pošta, s. p.: Předpokládaný termín zahájení podpory "nových" občanských průkazů pro uložení el. podpisu je na přelomu září / října 2018 (aktuálně probíhají vývojové práce) - podmínkou je, že držitel si vygeneruje žádost o vydání certifikátu a na pobočku se dostaví za účelem ověření totožnosti. Pokud bude žádost o certifikát generována na "nový" občanský průkaz prostřednictvím aplikace iSignum, bude moci být vydán kvalifikovaný certifikát pro el. podpis s příznakem uložení na bezpečném prostředku.  S takovým to druhem el. podpisu bude možné komunikovat i s veřejnou správou mimo ČR (bude se jednat o tzv. kvalifikovaný elektronický podpis). Pokud bude ke generování použitá jiná aplikace, bude moci být vydán pouze kvalifikovaný certifikát pro el. podpis bez příznaku uložení na bezpečném prostředku (s takovým to druhem el. podpisu bude možné komunikovat s veřejnou správou v ČR).

eIdentity a. s.: V průběhu letních měsíců roku 2018 poskytovatel předpokládá umožnění vydání kvalifikovaného certifikátu pro el. podpis na "nový" občanský průkaz zatím bez příznaku uložení na bezpečném prostředku (s takovým to druhem el. podpisu bude možné komunikovat s veřejnou správou v ČR). Na přelomu roku 2018/2019 poskytovatel předpokládá umožnění vydání  kvalifikovaného certifikátu pro el. podpis s příznakem uložení na bezpečném prostředku v rámci prezenční návštěvy, kde dojde rovněž ke generování žádosti o certifikát.  S takovým to druhem el. podpisu bude možné komunikovat i s veřejnou správou mimo ČR - bude se jednat o tzv. kvalifikovaný elektronický podpis. V průběhu roku 2019 poskytovatel předpokládá umožnění vydání  kvalifikovaného certifikátu pro el. podpis s příznakem uložení na bezpečném prostředku také v případě, kdy žádost o vydání certifikátu bude generovaná prostřednictvím čipu "nového" občanského průkazu na počítači držitele.

  

vytisknout  e-mailem