Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Poplatky

English English

Následující výčet poplatků se týká výhradně poplatků vztahujících se na úkony prováděné Ministerstvem vnitra ČR. Tento výčet nezahrnuje konzulární poplatky aplikované jednotlivými zastupitelskými úřady ČR v zahraničí, které taktéž přijímají žádosti o povolení k pobytu či víza.

Veškeré poplatky jsou MV ČR placeny kolkovými známkami v konkrétní hodnotě, které lze zakoupit na každé poště. Platba v hotovosti se provádí pouze v případě pořízení stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu ze spisu cizince. V ostatních případech nelze na pracovišti MV ČR v rámci protikorupčních opatření platit hotově či platební kartou.

Je-li současně požadováno provedení více úkonů při jednom projednání, které podléhají různým správním poplatkům (dle různých položek sazebníku) např. prodloužení platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu a vyznačení změny místa pobytu na území, vybere se poplatek za každý prováděný úkon (2 500,- Kč + 1 000,- Kč).

Řada úkonů je ze strany MV ČR prováděna na počkání, a to pouze za předpokladu, že jsou v daný okamžik k dispozici veškeré náležitosti a umožňuje to technická a personální kapacita pracoviště.

Typ pobytu
Úkon
Poplatek v Kč
Vízum k pobytu nad 90 dnů
Přijetí žádosti o udělení víza na území ČR (cizince staršího 6 let)
1000
 
Přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu na vízum (cizince staršího 6 let)
1000
 
Přijetí žádosti o udělení víza nebo prodloužení doby pobytu na území, jde-li o pobyt za účelem vědeckého výzkumu cizince, kterému bylo povolení k pobytu za tímto účelem vydáno na území jiného státu EU, pokud část tohoto výzkumu plní na území ČR
zdarma
 
Přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu na vízum, jde-li o občana USA - na základě dohody o spolupráci v kultuře, školství, vědě, technice a v jiných oblastech [vyhláška č. 26/1987 Sb. (pdf, 2 MB)], nebo jde-li o dobrovolníky Mírových sborů USA [sdělení č. 394/1990 Sb. (pdf, 126 kB)]
zdarma
 
Přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu na vízum, jde-li o žáky, studenty, postgraduální studenty a doprovázející učitele, kteří podnikají cesty za účelem studia nebo odborné přípravy v oblasti vzdělávání
zdarma
Dlouhodobý pobyt (vč. Modré a Zaměstnanecké karty)
Vydání povolení k dlouhodobému pobytu
2500
 
Vydání povolení k dlouhodobému pobytu cizinci mladšímu 15 let
1000
 
Prodloužení platnosti průkazu o povolení k dlouhodobému pobytu
2500
 
Prodloužení platnosti průkazu o povolení k dlouhodobému pobytu cizinci mladšímu 15 let
1000
 
Provedení změny údaje uvedeného v průkazu o povolení k dlouhodobému pobytu
1000
 
Vydání průkazu o povolení k dlouhodobému pobytu náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený nebo jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční
4000
 
Vydání průkazu o povolení k dlouhodobému pobytu cizinci mladšímu 15 let náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený nebo jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční
2500
 
Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředního spisu vedeného k cizinci
50 - za každou i započatou stránku,
40 – na technickém nosiči dat
15 – za první stránku a 5 za každou další započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače
Trvalý pobyt
Vydání povolení k trvalému pobytu
2500
 
Vydání povolení k trvalému pobytu cizinci mladšímu 15 let
1000
 
Prodloužení platnosti průkazu o povolení trvalého pobytu
2500
 
Provedení změny údaje uvedeného v průkazu o povolení trvalého pobytu
1000
 
Vydání průkazu o povolení k trvalému pobytu náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený nebo jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční
4000
 
Vydání průkazu o povolení k trvalému pobytu cizinci mladšímu 15 let náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený nebo jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční
2500
 
Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředního spisu vedeného k cizinci
50 - za každou i započatou stránku,
40 – na technickém nosiči dat
15 – za první stránku a 5 za každou další započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače
Ostatní
Vydání tzv. překlenovacího štítku
zdarma
 
Vydání cestovního průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu pro cizince na základě mezinárodní smlouvy
200
 
Vydání prvního cestovního dokladu azylantovi – TRAVEL DOCUMENT
zdarma
 
Změna v cestovním průkazu totožnosti, cizineckém pasu nebo cestovním dokladu vydaného na základě mezinárodní smlouvy
50 za každou změnu
 
Prodloužení platnosti cestovního průkazu totožnosti
50
 
Vydání cizineckého pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat
600
 
Vydání cizineckého pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat - cizincům mladším 15 let
100
 
Vydání cizineckého pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat
1500
 
Vydání cizineckého pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat cizincům mladším 15 let
1000
  Návrh na zrušení místa hlášeného pobytu na území 100 za každou osobu

 


Odbor azylové a migrační politiky, 18. července 2016

vytisknout  e-mailem