Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Historie ministerstva

Ministerstvo vnitra z pohledu dějin  

 • Období první republiky
 • Léta 1939-1945
 • Poválečná doba
 • Rozpad federace. Přehled ministrů vnitra ČR (1993-2008)

Období první republiky

Období první republiky
 
Jedním z prvních zákonů po 28. říjnu 1918 byl zřízen „Úřad pro správu vnitřní“, který byl záhy přejmenován na Ministerstvo vnitra.
Úřad převzal v plném rozsahu agendu bývalého c.k. ministerstva vnitra.
historie historie
 
Tehdejší Ministerstvo vnitra se zabývalo:
 • záležitostmi státní správy,
 • otázkou bezpečnosti,
 • volební legislativou,
 • obecním řízením,
 • záležitostmi státních hranic,
 • organizací politické správy a úřadů,
 • agendou správního a trestního řízení,
 • problematikou polepšoven a donucovacích pracoven.
 
Kromě toho Ministerstvo vnitra řešilo:
 • problematiku četnictva,
 • otázky státního občanství a pasů,
 • přistěhovalectví a vystěhovalectví,
 • odškodňování obyvatel poškozených válkou,
 • otázky sčítání populace a statistiku,
 • problematiku pojišťoven a spořitelen,
 • záležitosti národnostní a jazykové,
 • automobilismem, vzduchoplavectvím aj.
 
Základní organizační schéma ministerstva, které se utvářelo v letech 1919 a 1920, v podstatě vycházelo ze vzoru bývalého místodržitelství a přetrvalo až do roku 1945, respektive 1948.
V zásadě se sestávalo z prezidia, jednotlivých odborů, oddělení a pomocných úřadů.
 
Prvním ministrem vnitra byl v letech 1918-1920 agrární politik, Antonín Švehla (do své smrti v roce 1933 také předseda Agrární strany).
 
 

Léta 1939-1945

 
 
 
 
 
 
 
Léta 1939 – 1945
 
Mnichovská dohoda a poté nacistická okupace v březnu 1939 i události pozdějších let významně ovlivnily organizaci a působnost ministerstva vnitra.
 
Již 16. března 1939 bylo ministerstvo vnitra podřízeno úřadu říšského protektora a dostalo zcela odlišný charakter. Jeho novou organizaci upravoval oběžník prezidia ministerstva vnitra z 25. května 1939. Působnost prezidia se v podstatě nezměnila, podstatné změny však nastaly v počtu a náplni činnosti jednotlivých odborů a oddělení.
 
Stejně jako v předchozím období působily v rámci ministerstva i nadále pomocné úřady a odborná zařízení, jako Archiv ministerstva vnitra, spravující i Ruský historický zahraniční archiv, knihovna a Zeměpisný ústav ministerstva vnitra (někdejší Vojenský zeměpisný ústav, který přešel do správy ministerstva vnitra v dubnu 1939).
 
V průběhu roku 1940 přešla do působnosti ministerstva vnitra ještě tiskárna ministerstva národní obrany, od června 1940 jako tiskárna ministerstva vnitra. Úřady a zařízení ministerstva vnitra měly až do roku 1939 sídlo v osmi pražských budovách.Teprve v roce 1940 se přestěhovaly do nové reprezentativní budovy na Letenské pláni.
 
K nejpodstatnějším změnám došlo v únoru 1942, kdy proběhla tzv. Heydrichova reorganizace.Vnitro se rozčlenilo na dvanáct sekcí a bezpečnostní složky na dvě organické součásti - pro protektorátní uniformovanou policii a pro protektorátní neuniformovanou policii.
 
První složka zahrnovala:
 • četnictvo,
 • uniformovanou vládní policii,
 • uniformovanou obecní policii,
 • požární policii.
V druhé složce byla zařazena vládní kriminální policie a obecní kriminální policie.
V této podobě zůstalo MV až do května roku 1945.

Poválečná doba

Poválečné doba
 
V rámci nové tzv. prozatímní vlády, sestavené na základě jednání prezidenta Beneše a vedení Komunistické strany Československa ještě před koncem druhé světové války, byl do funkce ministra vnitra jmenován Václav Nosek.
 
Došlo k výrazné politizaci ministerstva vnitra. K 30. červnu 1945 byla zrušena stávající policie i četnictvo a byl zřízen jednotný Sbor národní bezpečnosti, v jehož rámci fungovaly všechny do té doby běžné služby (pořádková, dopravní, kriminální apod.) a také zcela nově vytvořené útvary, např. Pohotovostní pluk 1 NB.
 
V roce 1950 bylo ministerstvo rozděleno na dva úřady - Ministerstvo národní bezpečnosti, kterému podléhal především Sbor národní bezpečnosti, včetně nově vytvořených státobezpečnostních a zpravodajských složek a Ministerstvo vnitra. Již roku 1953 byla obě ministerstva znovu sloučena.
 
Dalším důležitým momentem v historii této instituce byl rok 1968, kdy byla Ústavním zákonem č. 143 zřízena československá federace. V návaznosti vzniklo Federální ministerstvo vnitra a dvě ministerstva republiková - MV České republiky a MV Slovenské republiky, přičemž Federální MV mělo v působnosti především Státní bezpečnost.
 

Pokud jde o správní agendy, jednalo se o problematiku evidence pasů a víz, evidenci občanských průkazů, centrální registr obyvatel apod.

Rozpad federace. Přehled ministrů vnitra ČR (1993-2008)

 
Rozpad federace
 
Dne 31. prosince 1992 zaniklo v souvislosti s rozpadem federace i Federální ministerstvo vnitra. Na našem území jeho působnost v plném rozsahu převzalo Ministerstvo vnitra České republiky.
 
Přehled ministrů vnitra ČR v letech 1993-2008
 
 • Jan Ruml - ministr vnitra
  (2. 7. 1992 - 4. 7. 1996)
 • Jan Ruml - ministr vnitra
  (4. 7. 1996 - 7. 11. 1997)
 • Jindřich Vodička - ministr vnitra
  (8. 11. 1997 - 2. 1. 1998)
 • Cyril Svoboda - ministr vnitra
  (2. 1. 1998 - 17. 7. 1998)
 • Stanislav Gross - ministr vnitra
  (5. 4. 2000 - 12. 7. 2002)
 • Václav Grulich - ministr vnitra
  (22. 7. 1998 - 4. 4. 2000)
 • JUDr. Stanislav Gross - 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
  (15. 7. 2002 - 4. 8. 2004)
 • Mgr. František Bublan - ministr vnitra
  (4. 8. 2004 - 25. 4. 2005)
 • Mgr. František Bublan - ministr vnitra
  (25. 4. 2005 - 16. 8. 2006)
 • MUDr. Mgr. Ivan Langer - ministr vnitra a ministr informatiky
  (4. 9. 2006 - 9. 1. 2007)
 • MUDr. Mgr. Ivan Langer - ministr vnitra
  (9. 1. 2007 - 8. 5. 2009)
 • Ing. Martin Pecina, MBA - ministr vnitra
  (8. 5. 2009 - 13. 7. 2010)
 • Mgr. Radek John - místopředseda vlády a ministr vnitra
  (13. 7. 2010 - 21. 4. 2011)
 • Jan Kubice - ministr vnitra
  (22. 4. 2011 - 9. 7. 2013)
 • Ing. Martin Pecina, MBA - místopředseda vlády a ministr vnitra
  (od 10. 7. 2013 - 29. 1. 2014)
 • Milan Chovanec - ministr vnitra
  (od 29. 1. 2014)
 
 
 

vytisknout  e-mailem