Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Formuláře ke stažení

Občanské průkazy

Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji

Žádost lze podat elektronicky pouze za předpokladu, že digitalizovaná fotografie občana a jeho podpis jsou vedeny v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok a nedošlo k podstatné změně podoby občana.

Žádost může být doručena kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Žádost musí být doručena prostřednictvím datové schránky nebo musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Žadatel si vybere, zda chce občanský průkaz.

V žádosti se vyplňují pouze žlutě zvýrazněná pole.

Žadatel si může vybrat úřad, u kterého si vyhotovený občanský průkaz převezme výběrem z nabídky v poli "Úřad, který předává vyhotovený OP". Pokud si žadatel zvolí jiný úřad, než u kterého bude podána žádost o vydání občanského průkazu, bude muset při převzetí občanského průkazu zaplatit správní poplatek 100 Kč.

  

Odbor správních činností, 5.března 2018

  

vytisknout  e-mailem