Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Četnost jmen a příjmení

Informativní přehledy o četnosti křestních jmen a příjmení podle roků narození a lokalit 

Informativní přehledy, vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel, mají pouze informativní charakter. Institucí, která je oprávněna poskytovat statistické údaje ve smyslu § 18 odst. 1 písm. b) a c) zákona o statistické službě je Český statistický úřad.

Zde uvedené statistiky jmen a příjmení nelze využít jako podklad pro ověření správné pravopisné podoby jména za účelem jeho zápisu do matriky.
 

Soubory s informativními údaji

Číselníky
Číselníky (xls, 827 kB, ke dni 1. 1. 2011) obsahují kódy pro všechny lokality; tyto kódy jsou pak použity ve vlastních souborech přehledů. Kód je jednoznačný. Naopak podle pouhého názvu obce Lhota nelze zjistit, o kterou Lhotu z celkem 25 se přesně jedná.
 
Popis tabulek
Kódy pověřených obcí (viz číselníky) jsou použity ve sloupcích i řádcích jednotlivých tabulek. Za skupinou kódů pověřených obcí jednoho kraje (v případě Prahy správních obvodů) následuje kódem uvedený součet za příslušný kraj (resp. Prahu). Závěrem jsou ve sloupci „0“ uvedeny počty osob, ke kterým nelze určit kód pověřené obce a ve sloupci „3000“ je republikový součet za příslušný řádek nebo sloupec. Poslední řádek každé tabulky je rovněž součtový, takže v jeho posledním součtovém sloupci je celkový počet obyvatel za ČR, kteří byli do přehledů zahrnuti.
 
Přehledy podle roku narození mají rok uvedený v hlavičce a jsou vytvořeny vždy pro 120 roků podle následujícího pravidla. Předposlední sloupec obsahuje aktuální rok zpracování a poslední sloupec označený “3000“ je součtový za řádek tabulky. 1. konkrétní rok je ve 2. sloupci tabulky a jeho hodnota je dána výpočtem: 1. rok = aktuální rok–118. Nyní v roce 2013 je to 1895 = 2013-118. V 1. sloupci tabulky označeném „0“ jsou pak zahrnuty všechny roky menší než 1. konkrétní rok ve 2. sloupci. V dalších sloupcích následují roky až po rok aktuální.
 
Pokud tabulka překračuje rozsah 65000 řádků je rozdělena právě po 65000 řádcích z důvodu bezproblémového zpracování v EXCELu do listů.


Odbor centrálních informačních systémů, 5. září 2017

vytisknout  e-mailem