Procesní modelování  

Přejdi na

Procesní modelování  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Informace, předpisy, stanoviska 

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 ve volebním kraji: 2 Středočeský pro politickou stranu 1. Občanská demokratická strana, na základě usnesení Nejvyššího správního soudu sp. zn. Vol 58/2017-173 ze dne 19. listopadu 2017 byly vyhlášeny a uveřejněny ve Sbírce zákonů pod č. 385 s datem rozeslání dne 24. listopadu 2017.

Celkové výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 byly vyhlášeny a uveřejněny sdělením ve Sbírce zákonů pod č. 352/2017 Sb., s datem rozeslání dne 24. října 2017.

Ode dne rozeslání Sbírky zákonů, resp. dnem následujícím, se počítají lhůty např. pro soudní přezkum či ukončení činnosti okrskových volebních komisí.Právní předpisy

Stanoviska Ministerstva vnitra

NOVÉ: Čísla pro označení hlasovacích lístků politických stran a politických hnutí

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 (pdf, 28 kB)

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017 (pdf, 655 kB)

Informace o podmínkách kandidatury ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017

Informace o způsobu hlasování na území České republiky ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných v roce 2017

Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017

Možnost volit při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 v nemocnici nebo obdobném zařízení

Státní volební komise na svém 141. jednání dne 5. května 2017 určila losem podle § 8 odst. 2 písm. i) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, S t ř e d o č e s k ý   k r a j  krajem, kterému budou podřazeny všechny zvláštní stálé volební okrsky v zahraničí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017.

Možnost volit při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 v zahraničí

Informace o způsobu hlasování na zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky v zahraničí ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných v roce 2017 (pdf, 567 kB)

Poštovní podmínky zásilky s obsahem hlasovacích lístků včetně Objednávky dodání hlasovacích lístků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (pdf, 196 kB)

Fotografování a natáčení v místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy (pdf, 562 kB)

vytisknout  e-mailem