Procesní modelování  

Přejdi na

Procesní modelování  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - MIKHUTINA Anna

Č.j.: OAM-2773-10/ZR-2019 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytového správního řízení Praha VI.
P. O. BOX 121, 143 00 Praha 4

Č.j.: OAM-2773-10/ZR-2019

Praha 08. 11. 2019
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) ve věci zrušení platnosti dlouhodobého pobytu na území České republiky dle ust. § 46 odst. 1 ve spojení s § 37 odst. 1 písm. b) zák. č. 326/1999 Sb., v platném znění, jehož držitelkou je paní MIKHUTINA Anna, nar. 27. 11. 2000, st. příslušnost Ruská federace, bytem v ČR: Slévačská 744/1, 198 00 Praha 9 – Hloubětín (dále jen jako „cizinka“);

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Ustanovení opatrovníka, č.j. OAM-2773-8/ZR-2019, ze dne 08. 11. 2019;
Příloha ½: I. Oznámení o zahájení správního řízení č.j. OAM-2773-3/ZR-2019 ze dne 01. 10. 2019;
Výzva o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, č.j. OAM-2773-9/ZR-2019, ze dne 08. 11. 2019 adresované výše jmenované cizince.

Písemnosti jsou v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručovány veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., doručované písemnosti opakovaně vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý. Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa v ČR, na kterou by bylo možno výše uvedené cizince doručovat. Není důvod domnívat se, že by se cizinka měla dlouhodobě zdržovat mimo území České republiky. Sama cizinka správní orgán v  mezičase nekontaktovala, a tedy ani zjistit místo pobytu přímo od cizinky nebylo možné. Dle správního orgánu je tak cizinka osobou neznámého pobytu.

Cizinka si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6 - Ruzyně, a to v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 17.00 hod., Út a Čt 8.00 – 15.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Mgr. Jana Fraňková
ministerský rada

Vyvěšeno dne: 08. 11. 2019

Svěšeno dne: 24. 11. 2019

vytisknout  e-mailem