Procesní modelování  

Přejdi na

Procesní modelování  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - COOK Ryan David

Č.j.: OAM-2643-9/ZR-2019 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytového správního řízení Praha VI.
P. O. BOX 121, 143 00 Praha 4

Č.j.: OAM-2643-9/ZR-2019

Praha 08. 11. 2018
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) ve věci v řízení o zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu dle ust. 46 odst. 1 ve spojení s § 37 odst. 1 písm. b) č. 326/1999 Sb., jehož držitelem je pan COOK Ryan David, nar. 25. 05. 1984, st. příslušnost Spojené státy americké, bytem v ČR: Bořivojova 1048/55, 130 00 Praha 3 – Žižkov (dále jen jako „cizinec“);

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Ustanovení opatrovníka, č.j. OAM-2643-7/ZR-2019, ze dne 08. 11. 2019;
Příloha č. 1/3: I. Oznámení o zahájení správního řízení a II. Výzva k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí, č.j. OAM-2643-5/ZR-2019 ze dne 17. 09. 2019;
Výzva o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, č.j. OAM-2643-8/ZR-2019, ze dne 08. 11. 2019 adresované výše jmenované cizince.

Písemnost je v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý. Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa v ČR, na kterou by bylo možno výše uvedenému cizinci doručovat. Není důvod domnívat se, že by se cizinec měl dlouhodobě zdržovat mimo území České republiky. Cizinec není zapsán v žádném z veřejně dostupných rejstříků. Sám cizinec správní orgán v mezičase nekontaktoval, a tedy ani zjistit místo pobytu přímo od cizince nebylo možné. Dle správního orgánu je tak cizinec osobou neznámého pobytu.

Cizinec si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6 - Ruzyně, a to v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 17.00 hod., Út a Čt 8.00 – 15.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Mgr. Jana Fraňková
ministerský rada

Vyvěšeno dne: 08. 11. 2019

Svěšeno dne: 24. 11. 2019

vytisknout  e-mailem