Procesní modelování  

Přejdi na

Procesní modelování  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - SANAJOU Yalda

Č.j.: OAM-12635-9/DP-2019 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytového správního řízení Jihomoravský kraj
Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno

Č.j.: OAM-12635-9/DP-2019

Brno, 07.listopadu 2019
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,  (dále jen zák.č. 326/1999 Sb.) ve věci žádosti o vydání  povolení k dlouhodobému pobytu dle ust. § 42d zák.č. 326/1999 Sb.,kterou podala dne 5.6.2019 paní SANAJOU Yalda, státní příslušnost : Iránská islámská republika, bytem : 779 0 Olomouc-Neředín, Tř. míru 644/113

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnosti:

Výzva k odstranění vad žádosti č.j. OAM-12635-8/DP-2019 ze dne 30.10.2019 adresované výše jmenované  účastnici řízení

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť není v současnosti znám pobyt jmenované a tudíž jde o osobu neznámého pobytu.

Adresát  si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Hněvkovského 65, Brno, v úředních hodinách v Po a St 8.00 – 17.00, Út a Čt 8.00 – 14.00, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Mgr. Miroslav  Dohnal
vedoucí Oddělení pobytového správního řízení
Jihomoravský kraj

Zpracoval: Radoslav Sapák

Vyvěšeno dne: 08.11.2019

Sejmuto dne: 25.11.2019

vytisknout  e-mailem