Procesní modelování  

Přejdi na

Procesní modelování  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - MALIK Andrii

Č.j.: OAM-2910-6/ZR-2019 

MINISTERSTVO VNITRA ČR
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Liberecký kraj, Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec 1

Č.j.: OAM-2910-6/ZR-2019

Liberec 4. prosince 2019
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) ve věci správního řízení zahájeného z moci úřední o zrušení povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR podle ustanovení § 46e odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb., s panem MALIK Andrii nar. 26. 5. 1995 st. příslušnost Ukrajina, bytem neznámo, přihlášen k pobytu na adrese Vrchlického 723/31, 460 14 Liberec rozhodlo takto:

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnost:

Usnesení o ustanovení opatrovníka č.j. OAM-2910-5/ZR-2019 ze dne 26. 11. 2019 adresované výše jmenovanému cizinci.

Písemnosti jsou v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručovány veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., písemnosti vrátila s odůvodněním, že adresátovi nelze na uvedenou adresu doručovat a tudíž jde o osobu neznámého pobytu.

Adresát si může uvedené písemnosti vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec 1, v úředních hodinách Po a St od 8.00 – 17.00 hod a v Út a Čt od 8.00 – 14.00 hod, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Ing. Pavel Kraus
vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne: 4.12.2019

Sejmuto dne: 20.12.2019

vytisknout  e-mailem