Procesní modelování  

Přejdi na

Procesní modelování  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - ISLJAMI Zumer (ISLAMI Radka)

Č.j.: OAM-2187-39/PP-2011 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
P.O. Box 42, 100 05 Praha 105

Č.j.: OAM-2187-39/PP-2011

Praha 08. 11. 2019
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění platném do 31. 12. 2011 (dále jen „zák. č. 326/1999 Sb.“) v řízení o žádosti o  povolení k přechodnému pobytu dle ust. § 87b zák. č. 326/1999 Sb., pana: ISLJAMI Zumer nar. 19. 10. 1963,  státní příslušnost: Srbská republika

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

- Vyrozumění o pokračování v řízení: č.j. OAM-2187-33/PP-2011 ze dne 18. 09. 2019, Záznam o usnesení: č.j. OAM-2187-34/PP-2011 ze dne 18. 09.2019, Vyrozumění o spojení řízení: č.j. OAM-2187-35/PP-2011 ze dne 18. 09. 2019 adresovanou účastníku řízení paní ISLAMI Radka, nar. 05.03.1976, st. příslušnost Česká republika, bytem Sluneční náměstí 2562/2, 158 00 Praha 5

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na adrese neznámý, a tudíž jde o osobu neznámého pobytu.

Cizinec si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, a to v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 17.00 hod., Út a Čt 8.00 – 15.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Mgr. Denisa Severová
ministerský rada

Vyvěšeno na úřední desce Ministerstva vnitra ČR na ulici Nad Štolou 936/3, Praha 7 dne: 08. 11. 2019

Svěšeno dne: 24. 11. 2019

vytisknout  e-mailem