Procesní modelování  

Přejdi na

Procesní modelování  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - AKBAROV Muzaffar

Č. j. MV-58999-8/SO-2019 

KOMISE PRO ROZHODOVÁNÍ VE VĚCECH POBYTU CIZINCŮ
náměstí Hrdinů 1634/3, poštovní schránka 155/SO, 140 21 Praha 4

Č. j. MV-58999-8/SO-2019

Praha 12. září 2019
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců (dále jen „Komise“) jako správní orgán příslušný podle § 170a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 326/1999 Sb.“), v řízení o odvolání pana AKBAROV Muzaffar, narozeného 24. 10. 1975, státního příslušníka republiky Uzbekistán, na území České republiky hlášeného na adrese Bašteckého 2503/18, 155 00 Praha 5, podaném proti usnesení Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky č. j. OAM-18179-11/ZM-2018 ze dne 6. 11. 2018, kterým bylo zastaveno řízení o žádosti o vydání zaměstnanecké karty

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“)

možnost převzít následující písemnost:

Vyrozumění o možnosti nahlédnout do spisového materiálu č. j. MV-58999-6/SO-2019 ze dne 3. 7. 2019 ve věci žádosti o vydání zaměstnanecké karty.

Pokud se účastníku řízení nedaří doručovat, přistoupí správní orgán k doručení veřejnou vyhláškou podle § 169a odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb. ve spojení s § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.

Adresát si může uvedené písemnosti vyzvednout na pracovišti odboru správního Ministerstva vnitra, na adrese náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, každý pracovní den v úředních hodinách od 8.00 hod. do 15.00 hod., a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Vyvěšeno dne:  13. 9. 2019

Svěšeno dne:  30. 9. 2019

Mgr. Jaroslava Pohořelá
předsedkyně VIII. senátu Komise

vytisknout  e-mailem