Procesní modelování  

Přejdi na

Procesní modelování  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Procesní modelování agend

Projekt Podpora tvorby standardů pro výkon agend veřejné správy (dále jen PMA II, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/A3.00002) navazuje bezprostředně časově i věcně na projekt Procesní modelování agend (PMA I, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/38.00003).

V rámci realizace projektu (projektové období 1. 12. 2013 - 30. 6. 2015) je účelem poskytnutí prostředků pro realizaci iniciální analýzy ohlášených agend a pomoc všem orgánům veřejné moci, zejména ústředním správním orgánům a zpracovat v návaznosti na usnesení vlády č. 924 ze 14. 12. 2011 postupně procesní modely agend vykonávaných v rámci činnosti veřejné správy. 

Cílem projektu je tedy ve vazbě na výše uvedené:

  1. Vytvořit tým odborníků pro procesní modelování agend veřejné správy
  2. Zpracovat iniciální analýzu agend
  3. Zajišťovat služby pro Ústřední orgány státní správy a Územně samosprávní celky a napomáhat tak vytvoření závazných standardů agend výkonu státní správy v přímé či přenesené působnosti
  4. Napomáhat tvorbě best practice výkonu agend samostatné působnosti na úrovni územních samosprávných celků

 
Projekt zároveň pomáhá realizovat dvě oblasti činností na straně ohlašovatelů:

  • Podle Metodiky PMA, která předepisuje postup prací při tvorbě procesního modelu agendy, je první fází modelování tzv. Iniciální analýza, která je základem vytvoření popisu současného stavu procesů agendy (AS-IS). Tato etapa je vstupem k modelování současného a budoucího stavu. Na jejím provedení záleží kvalita finálního výstupu – standardu agendy, umístěného v RPP. Cílem iniciální analýzy je maximálně přesný popis současného stavu výkonu agendy. Projekt PMAII umožní realizovat tuto etapu prostřednictvím vybraného externího dodavatele, ve spolupráci s RT a v součinnosti s ohlašovatelem.
     
  • Po iniciální analýze následuje etapa tvorby popisu současného stavu (AS-IS), optimalizace a tvorba procesního modelu budoucího stavu (TO-BE). Tyto etapy jsou druhou podstatnou oblastí činnosti ohlašovatelů agend, která bude podpořena kapacitami Realizačního týmu.

vytisknout  e-mailem