Procesní modelování  

Přejdi na

Procesní modelování  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Školení PMA

Školení

Cílem školení u projektu „Podpora tvorby standardů pro výkon agend veřejné správy“ (projektové období 1. 12. 2013 - 30. 6. 2015) je poskytnout vzdělání potřebné k procesnímu modelování agend a standardizaci výkonu veřejné správy prostřednictvím školení jeho účastníků.

Školení má dvě roviny:

a) e-learning

 • je sestaven ze 4 bloků,
 • účastník má k dispozici v elektronické verzi studijní materiály,
 • kurz obsahuje 6 testů,
 • je vyhlašován obvykle 2x ročně (konkrétní termíny jsou vyvěšeny v kalendáři akcí),
 • běží 8 týdnů,
 • časová náročnost 16 hodin
   

b) prezenční školení

 • je určeno pro absolventy e-learningové části,
 • je dvoudenní

Cílové skupiny

Potenciální účastníky školení je možné rozdělit do pěti skupin podle toho, do jaké hloubky musejí být seznámeni s Metodikou procesního modelování agend a postupem tvorby procesních modelů.

 • Odborní čtenáři – pracovníci, kteří budou procesním modelováním agend ovlivněni.
   
  Znalosti a dovednosti, které by měla tato skupina po absolvování získat:
  • znalost cíle procesního modelování agend,
  • znalost základních pojmů použitých v Metodice procesního modelování agend,
  • schopnost vyhledat a porozumět procesnímu modelu,
  • uživatelská úroveň práce s AISM umožňující prohlížení uložených modelů (relevantní funkčnosti). 

    
 • Připomínkující – pracovníci, u kterých bude předpoklad účasti připomínkovacího procesu ať v roli Koordinátorů nebo Účastníků vnějšího / vnitřního / metodického připomínkování.
   
  Znalosti a dovednosti, které by měla tato skupina po absolvování získat:
  • základní znalost postupu tvorby procesního modelu,
  • základní znalost Metodiky procesního modelování agend,
  • proces připomínkování prostřednictvím AISM,
  • zadávání připomínek prostřednictvím AISM,
  • konsolidace a vyhodnocení připomínek pro role Koordinátor vnějšího / vnitřního připomínkování.
    
    
 • Správci modelu – pracovníci budou zastávat projektovou roli Správce modelu agendy, tj. pracovníci nominovaní Gestory agend nebo jejich zástupci.
   
  Znalosti a dovednosti, které by měla tato skupina po absolvování získat:
  • nastavení projektu v AISM pro konkrétní modelované agendy,
  • definice základních parametrů modelu,
  • stanovení průběhu konkrétního workflow,
  • správa uživatelských rolí a přiřazení do workflow v AISM.
    
    
 • Tvůrci modelu – pracovníci v projektových rolích Vedoucí modelování nebo Analytik modelování, tj. pracovníci, kteří budou provádět samotné procesní modelování agend.
   
  Znalosti a dovednosti, které by měla tato skupina po absolvování získat:
  • znalost Metodiky procesního modelování agend,
  • tvorba modelu v AISM,
  • evaluace a zapracování připomínek k modelu v AISM,
  • řízení procesu modelování v projektové roli Vedoucího modelování.
    
    
 • Metodici / Lektoři procesního modelování agend – pracovníci, kteří budou metodicky zabezpečovat správnost procesního modelování agend a dále školení ostatních účastníků procesního modelování agend. V procesním modelování agendy mohou zastávat projektové role Vedoucí metodiků, Metodik modelování a/nebo Koordinátor metodického připomínkování.
   
  Znalosti a dovednosti, které by měla tato skupina po absolvování získat navíc: 
  • prezentační dovednosti,
  • schopnost samostatně školit účastníky procesního modelování agend.

vytisknout  e-mailem