Procesní modelování  

Přejdi na

Procesní modelování  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Podpora tvorby standardů pro výkon agend veřejné správy (PMA II)

Projekt Podpora tvorby standardů pro výkon agend veřejné správy (PMA II) je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Příjemcem dotace je odbor eGovernmentu Ministerstva vnitra.

Projekt byl zahájen 1. 12. 2013 a ukončen byl 30. 6. 2015.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/A3.00002

Přístup procesního modelování agend umožní připravit optimalizační opatření, která mohou vést k návrhům na úpravy právních předpisů, ke změnám v registraci agendy v RPP, elektronizaci částí agendy, k úpravám požadavků na jaké úrovni má být agenda vykonávána, či k jejímu kompletnímu zrušení. Přestože je Metodika procesního modelování agend primárně určena pro agendy státní správy, doporučené postupy je možné využít i pro optimalizaci výkonu samosprávy.
 

Procesní modelování agend v rámci projektu „Podpora tvorby standardů pro výkon agend veřejné správy (PMA II)“ je v širším smyslu programem transformace výkonu veřejné správy, který umožní zohlednit skutečný rozsah vykonávaných činností a platí pro něj následující charakteristiky:

  • zahrnuje standardizaci postupu (obsahu) výkonu agend, změnu ve způsobu úhrady, zkvalitnění legislativy a sledování, měření a vyhodnocování kvality výkonů,
  • navazuje na ostatní aktivity, reformy a modernizace veřejné správy – zejména na základní registry (zejména RPP a referenční údaje o agendě) a dále na reformu veřejné správy,
  • procesní přístup reaguje na aktuální stav výkonu veřejné správy, kdy úroveň výkonu agend státní správy není jasně definována a financování probíhá formou příspěvku bez zohlednění skutečného rozsahu vykonávaných činností,
  • projekt realizuje Ministerstvo vnitra České republiky (dále jen „MVČR“) jako hlavní garant transformace veřejné správy ve spolupráci s ostatními ústředními správními úřady (ohlašovateli agend), součástí dodávky je i návrh fungování Metodického centra procesního modelování agend,
  • výstupy připravené v rámci projektu bude možné dále rozvíjet za podpory AISM a Metodického centra procesního modelování agend, součástí harmonogramu je rozšíření přípravy procesních modelů a zajištění návaznosti na související projekty ve veřejné správě.

Přístup procesního modelování agend je založen na procesním modelu agendy, na který navazuje způsob řízení jeho změn a návrh stanovení standardu agendy. Navržený postup je postavený na základě zkušeností z realizace obdobných projektů ve veřejné správě a zpětné vazby získané v rámci ověření na pilotních agendách v prostředí vybraných orgánů veřejné moci v České republice.

vytisknout  e-mailem