Procesní modelování  

Přejdi na

Procesní modelování  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace k formátům zaručených elektronických podpisů a zaručených elektronických pečetí pro subjekty veřejného sektoru

Informace jsou principiálně rozděleny do několika částí s ohledem na účinnost některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (dále jen „nařízení eIDAS“). Před datem 1. července 2016 bylo nutné situaci stran formátů zaručených elektronických podpisů a elektronických značek posuzovat podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o elektronickém podpisu“) a související platné legislativy.

Po datu 1. července 2016 je nutné situaci posuzovat podle nařízení eIDAS a související legislativy (zejména podle prováděcího rozhodnutí Komise č. 2015/1506 ze dne 8. září 2015, kterým se stanoví specifikace pro formáty zaručených elektronických podpisů a zaručených pečetí uznávaných subjekty veřejného sektoru podle čl. 27 odst. 5 a čl. 37 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (dále jen „prováděcí rozhodnutí č. 2015/1506/EU ze dne 8. září 2015). Rozhodnutí Komise je dostupné na adrese http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015D1506&from=CS).


Odbor eGovernmentu, 14.4.2016

vytisknout  e-mailem