Bezpečnostní výzkum  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výzkum a vývoj inteligentního systému pro řízení energetických sítí a identifikaci hrozeb v energetické infrastruktuře

STRUČNĚ O PROJEKTU

Název projektu
Výzkum a vývoj inteligentního systému pro řízení energetických sítí a identifikaci hrozeb v energetické infrastruktuře

Bezpečnostní hrozba
průmyslové havárie a selhání technologií

Cíl projektu
Projekt se zabýval aplikovaným výzkumem inteligentního systému pro monitorování chodu energetických sítí, pro zabezpečení rychlé obnovy dodávky elektrické energie v případě živelných pohrom, výkyvů v energetické síti a jiných abnormálních vlivů. Systém je složen jednak z vlastních měřicích a indikačních zařízení s vhodnou komunikační jednotkou a jednak z realizace vlastní datové sítě, využívající vhodné datové kanály pro spolehlivý a zabezpečený přenos dat a signálů do centrální stanice.

Příjemce
MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s.
Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (VUT v Brně)

Doba realizace
1. 1. 2016 – 31. 12. 2018

Projekt byl podpořen dotací ve výši 10 550 000 Kč.

PODROBNĚ O PROJEKTU

Autoři: Tým MEgA a tým Ústavu Telekomunikací VUT v Brně

Přínosy projektu:
Řešení projektu přispívá k modernizaci energetické sítě, zvyšuje spolehlivost prvků energetické sítě při rostoucím počtu zdrojů či v trendu elektromobility a přispěje také k řešení a předcházení krizových stavů (blackoutů). Současné vyvinuté řešení reaguje na kybernetickou bezpečnost s rozvojem Smart Grids.

Významnými výsledky projektu jsou čtyři prototypy, které byly již v průběhu řešení ověřeny za plných operačních podmínek. Jedná se například o Panelový PQ monitor MEg44PAN, který je určen k měření na hladině nn, měří tři napětí a tři proudy, lze jej použít i pro jednofázová měření. MEg44PAN realizuje funkce přímé měření a zobrazování, záznamník, či, elektroměr. Dále vyhodnocuje kvalitu napětí, napěťové jevy, událostí na proudech a telegramy HDO.

MEgA1.JPG

     Panelový PQ monitor MEg44PAN

Komerční využití výsledků:

  • Tržní uplatnění výsledků probíhá převážně pro české energetické distribuční společnosti (E.ON Distribuce, a.s. a ČEZ Distribuce a.s.)
  • Univerzálnost a modulárnost řešení umožnila implementaci i pro objekty kritické infrastruktury.
  • Další uplatnění bylo v rámci pilotního projektu pro Distributie Oltenia (Rumunsko).  Jsou plněny i dodávky do průmyslu ČR.

MEgA2.JPG

     Příklad reálného nasazení PQ monitoru MEg44PAN pro české energetické distribuční společnosti

Výzkumné využité výsledků:

  • Vyvinuté výsledky umožnily tvorbu nových laboratorních úloh s reálnými zařízeními pro výuku na Ústavu Telekomunikací VUT v Brně.
  • Výzkum v projektu propojující energetiku a komunikační technologie umožnil také vznik nového oboru Elektroenergetika a komunikační technologie.
  • Výzkum a vývoj v projektu umožnil týmu Ústavu Telekomunikací VUT v Brně rozvíjet výsledky a získané zkušenosti, například v rámci národního akčního plánu pro chytré sítě (NAP SG).
  • Týmu MEgA umožnily výzkumné aktivity v projektu dále rozvíjet vývoj monitoru MEg45PAN s integrovanou GSM komunikací a časovou synchronizací GPS a také provádět navazující výzkum v oblasti rozvoje autonomních ochranných funkcí v monitorech řady MEg44 i MEg45.

MEgA3.JPG

Laboratorní pracoviště na VUT v Brně pro výuku a výzkum s využitím výsledků projektu (MEg44PAN, zdroj napájení MEg101.7 a komunikační jednotka ETH a LTE s IPSec)

Výzkum a vývoj projektu ukázal potřebnost řešení energetických soustav pro komplexy budov kritické infrastruktury, proto řešitelský tým využil získaných zkušeností a za podpory Ministerstva vnitra ČR pokračuje navazujícím projektem - Monitoring a management energetické soustavy v rozsáhlých komplexech budov kritické infrastruktury. Bližší informace o tomto projektu popisuje info leták (pdf, 475 kB).

vytisknout  e-mailem