Bezpečnostní výzkum  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Využití nekrofágních brouků (Coleoptera) ve forenzní entomologii: determinace a vývojové modely

STRUČNĚ O PROJEKTU

Název projektu
Využití nekrofágních brouků (Coleoptera) ve forenzní entomologii: determinace a vývojové modely

Bezpečnostní hrozba
Kriminalita

Cíl projektu
Brouci jsou ve forenzní entomologii stále nedoceněni, protože jejich identifikace je obtížná a informace o jejich ekologii, rozšíření a vývoji jsou kusé. Hlavním cílem bylo vyvinout počítačový software, který zpřesní a zjednoduší jejich identifikaci. Sekundárním cílem bylo naplnit tento software informacemi o ekologii, rozšíření a vývoji vybraných druhů, což zpřesní výpočet doby, která uplynula od smrti a umožní detekci posmrtné manipulace s tělem.

Příjemce
Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta životního prostředí

Doba realizace
1. 9. 2015 – 31. 12. 2018

Projekt byl podpořen dotací ve výši 5 154 000 Kč.

PODROBNĚ O PROJEKTU

Autoři: doc. Mgr. Jan Růžička, Ph.D.; Ing. Pavel Jakubec, Ph.D.

Softwarový klíč lze využít pro rychlé a spolehlivé určování nekrofágních druhů brouků, ale obsahuje také řadu nově získaných informace o jejich biologii a ekologii. Tyto informace mohou být využity pro výpočet doby úmrtí, pro odhalování posmrtné manipulace s tělem zemřelého, případně pro validaci těchto jevů. Celkem jsou k dispozici údaje pro 94 druhů brouků z 9 čeledí, kteří byli vyhodnoceni jako využitelní ve forenzní entomologii v rámci České republiky.

Interaktivní klíč má ve srovnání s klasickým tištěným klíčem řadu výhod: uživatel si volí, kombinaci, kterých znaků pro určování použije – to tak může být úspěšné i tam, kde jsou k dispozici i jen fragmenty těl a některé znaky používané v klasických určovacích klíčích nejsou k dispozici. Vše je navíc bohatě vizuálně podpořeno a v průběhu určování interaktivní klíč dovoluje prohlížet příklady různých morfologických struktur i s popisky a grafickým zvýrazněním důležitých znaků. Během určování se zužuje seznam možných druhů, v koncových fázích bývá praktické také zobrazit celkové habituální obrázky jednotlivých druhů.

Interaktivní klíč je možné stáhnout z následující adresy: https://github.com/jeakubecp/id_forensic, a při následné e-mailové komunikaci autoři udělí pokyny, jak jej aktivovat.

Výsledky projektu jsou určeny pracovištím, zabývajícím se problematikou forenzní entomologie. To je především znalecké pracoviště Policie České republiky – Kriminalistického ústavu. Dále mohou být využity i pracovišti, která vyšetřují porušování zákona o myslivosti, zákona na ochranu zvířat proti týrání a zákona o ochraně přírody a krajiny. Využitelný může být i ve výzkumu - při dalším studiu nekrofágních brouků, na odborných pracovištích i v přírodovědeckých muzeích.

obr1_CD_prebal.jpg

    Přebal CD s interaktivním klíčem k určování forenzně významných druhů brouků

obr2_krovky.jpg

    Příklad interaktivního klíče: určení typu struktur na povrchu krovek brouků

obr3_habitus.jpg

    Příklad habituálních fotografií nekrofágního lesknáčka Glischrochilus quadrisignatus

vytisknout  e-mailem