Bezpečnostní výzkum  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyhlášení první veřejné soutěže podprogramu 3

VYHLÁŠENÍ PRVNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU,

EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

PROGRAMU

STRATEGICKÁ PODPORA ROZVOJE BEZPEČNOSTNÍHO VÝZKUMU ČR 2019–2025 (IMPAKT 1)

PODPROGRAMU 3

ROZVOJ INICIATIVY V BEZPEČNOSTNÍM VÝZKUMU (BV IMP3/1VS)

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A   

vyhlašuje

dne 7. dubna 2020 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019–2025 (IMPAKT 1) podprogramu 3 Rozvoj iniciativy v bezpečnostním výzkumu (Program) dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů přispívající k rozvoji aplikovaného výzkumu, podporovaných z veřejných prostředků Ministerstva vnitra (poskytovatel) za účelem naplňování cílů Programu. Do veřejné soutěže není možné předkládat návrhy projektů mající charakter základního výzkumu.

Veškeré další informace, zejména zadávací dokumentaci k veřejné soutěži, lze získat na internetové adrese poskytovatele: https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/vyhlaseni-prvni-verejne-souteze-podprogramu-3.aspx.

Návrhy projektů lze podávat pouze elektronicky prostřednictvím datové schránky poskytovatele (ID datové schránky: 6bnaawp). Návrh projektu musí být podán v průběhu soutěžní lhůty, tj. od 8. dubna 2020 do 25. května 2020 23:59:59 hodin. V datové zprávě musí být v poli „Věc” vyplněno „IMP3/1VS– veřejná soutěž IMPAKT – NEOTVÍRAT!“, v položce „K rukám“ vyplněno „OBVPV“.

Po rozhodnutí poskytovatele o výsledku veřejné soutěže budou uchazeči o tomto neprodleně vyrozuměni prostřednictvím internetových stránek poskytovatele.

Na poskytnutí podpory není právní nárok.        
 

vytisknout  e-mailem