Bezpečnostní výzkum  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyhlášení druhé veřejné soutěže podprogramu 1

  • Zadávací dokumentace
  • Výsledky

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace

VYHLÁŠENÍ DRUHÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU,
EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

PROGRAMU
STRATEGICKÁ PODPORA ROZVOJE BEZPEČNOSTNÍHO VÝZKUMU ČR 2019-2025 (IMPAKT 1)

PODPROGRAMU 1
SPOLEČNÉ VÝZKUMNÉ PROJEKTY (BV IMP1/2VS)

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A

vyhlašuje

dne 17. března 2021 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1) /dále jen Program/ podprogramu 1 Společné výzkumné projekty, a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Ministerstva vnitra (dále jen "poskytovatel") za účelem naplňování cílů Programu. Do této veřejné soutěže není možné předkládat návrhy projektů mající charakter základního výzkumu.

Veškeré další informace, zejména zadávací dokumentaci k veřejné soutěži, lzezískat na internetové adrese poskytovatele http://www.mvcr.cz/ na adrese https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/vyhlaseni-druhe-verejne-souteze-podprogramu-1.aspx.

Návrh projektu musí být podán prostřednictvím informačního systému Technologické agentury ČR (https://ista.tacr.cz) a "Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA" zasláno do datové schránky poskytovatele s označením "BV IMP1/2VS - návrh projektu" v době soutěžní lhůty, tj. od 18. března 2021 do 3. května 2021.

Návrhy projektů podané po stanoveném termínu nebudou do veřejné soutěže přijaty.

Po rozhodnutí poskytovatele o výsledku veřejné soutěže budou uchazeči o tomto neprodleně vyrozuměni prostřednictvím internetových stránek poskytovatele.

Na poskytnutí podpory není právní nárok.

  

Výsledky

Výsledky druhé veřejné soutěže podprogramu 1

  

Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, 18. 10. 2021

vytisknout  e-mailem