Bezpečnostní výzkum  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Technologie pro dlouhodobé strategické skladování hmotných rezerv (obilnin, luštěnin)

STRUČNĚ O PROJEKTU

Název projektu

Technologie pro dlouhodobé strategické skladování hmotných rezerv (obilnin, luštěnin)

Bezpečnostní hrozba
Zajištění potravinové bezpečnosti státu v krizových situacích


Cíl projektu
Projekt byl zaměřen na aplikovaný výzkum technologií použitelných pro dlouhodobé a bezpečné skladování vybraných potravinářských a agrárních komodit ve skladech Státní správy hmotných rezerv (SSHR), za účelem zajištění zákonných kritérií na kvalitu a jakost z pohledu rizik působených skladištními členovci a hlodavci.

Příjemce
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
AVIKO Praha s.r.o.
de Wolf GROUP s.r.o.
 
Doba realizace
1. 7. 2018 – 31. 12. 2021

Projekt byl podpořen dotací ve výši 15 341 591 Kč.
 

VURV_txt_vyska.jpg
 

PODROBNĚ O PROJEKTU

Autor: Václav Stejskal, Radek Aulický

Projekt byl zaměřen na problematiku dlouhodobého skladování komodit ve velkoobjemových vacích z pohledu rizika dopadů výskytu skladištních členovců a hlodavců na kvalitu a jakost. Povinností Státní správy hmotných rezerv je ze zákona zajistit v případě potencionální hrozby potravinovou bezpečnost pro obyvatelstvo a integrovaný záchranný systém, jež zajišťuje obranyschopnost státu, odstraňuje následky krizových situací a zabezpečuje ochranu životně důležitých hospodářských zájmů státu dle zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, v pozdějším znění. V průběhu dlouhodobého skladování může docházet k různým rizikovým situacím v oblasti problematiky výskytu skladištních škůdců, které při jejich zanedbání způsobují nejen kvalitativní a potravinově bezpečnostní škody (kontaminace alergeny, karcinogenními látkami, přenosnými choroboplodnými zárodky atd.), ale také kvantitativní škody, které vedou ke snižování objemu skladované komodity. Z tohoto důvodu v rámci aplikovaného výzkumu byla vytvořena komplexní technologie pro SSHR a skladování komodit ve vlastních skladech od příjmu až po vyskladnění.

Hlavním cílem projektu bylo zaměření na řešení problematiky snížení rizik skladištních členovců a hlodavců při dlouhodobém skladování obilovin a luštěnin ve skladech SSHR. Nakupované obiloviny, zejména rýže a luštěniny (kromě hrachu), jsou do ČR převážně importovány z oblastí jižní Asie, jižní Evropy nebo Afriky. Navržené řešení bylo zaměřeno na dvě roviny řešení problematiky dlouhodobého skladování a rizik spojených se skladištními škůdci: a) Účinné monitorování výskytu skladištních škůdců a vhodných podmínek (teploty, vlhkosti) pro jejich množení, a b) Účinné metody restriktivního ošetření napadených komodit v podmínkách skladování SSHR.

Součástí projektu bylo vytvoření komplexní technologie s validovanými postupy a ověřenými informacemi z laboratorních a poloprovozních testů, která je připravena k implementaci ve skladech SSHR při dlouhodobém skladování komodit. Dále byl jako součást řešení projektu vytvořen automatizovaný systém monitorování skladovaných komodit (tj. teplota, vlhkost a zvuky škůdců ve skladovacích obalech typu big-bagu) za účelem zajištění bezpečnosti a snížení rizik vzniku ztrát způsobených hmyzími skladištními škůdci.

V rámci projektu byla vyvinuta ověřená technologie pro dlouhodobé skladování komodit a další podpůrné systémy zahrnující novou integrovanou multifunkční sondu pro monitorování škůdců, teploty a vlhkosti ve skladovaných komoditách a software pro obsluhu monitorovací sondy.

Ověřená technologie je komplexním dokumentem zahrnujícím podklady a informace pro dlouhodobé skladování komodit a jejich ochrany ve skladech SSHR před skladištními členovci a hlodavci. Poskytuje uživateli validované informace ověřené v laboratorních a poloprovozních zkouškách, které zahrnují podklady pro celý systém skladování od příjmu přes uskladnění až po vyskladnění a dále  podklady pro preventivní a represivní ošetření komodity a skladů za účelem zajištění bezpečnosti uskladněných komodit.
 

Foto.jpg

Schematické znázornění umístění sondy ADH-3 do velkoobjemového vaku (big-bag)

Schema.JPG

vytisknout  e-mailem