Bezpečnostní výzkum  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Technické řešení a technologie dekontaminace chem., biol. a radioakt. látek v dopravní infrastruktuře, modelově pražské metro

STRUČNĚ O PROJEKTU

Název projektu
Technické řešení a technologie dekontaminace chem., biol. a radioakt. látek v dopravní infrastruktuře, modelově pražské metro

Bezpečnostní hrozba
Zneužití chemických, biologických a radioaktivních látek
Epidemie

Cíl projektu
Projekt byl zaměřen na aplikovaný výzkum technologií použitelných pro dekontaminaci kritické dopravní infrastruktury, ověření účinnosti dekontaminace a tvorbu metodiky těchto prací. Řešení projektu se týká dekontaminací dopravní infrastruktury po zamoření vybranými bojovými chemickými látkami, radioaktivními látkami a biologickými agens, ke kterému může dojít buď následkem různých úmyslných činů, v důsledku havárie, či díky přítomnosti osob infikovaných vysoce nakažlivými chorobami.

Příjemce
DEKONTA, a.s.
Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.

Doba realizace
1. 1. 2016 – 31. 12. 2019

Projekt byl podpořen dotací ve výši 34 958 000 Kč.

PODROBNĚ O PROJEKTU

Autoři: Jakub Kanta, Michal Dymák, Michal Turek, Lenka Kantová

Projekt je zaměřen na problematiku důsledné likvidace možných i sekundárních zdrojů kontaminace CBRN látkami rozšířenými zejména ve velkoobjemových uzavřených prostorách jako jsou např. nástupiště a tunely metra – resp. jeho vozové soupravy s citlivými elektronickými prvky. Projekt vychází ze závěrů cvičení IZS (viz Katalog typových činností STČ 13), které prokázalo nutnost přípravy postupů a zařízení použitelných pro likvidaci následků různých útoků či jiných situací vedoucích ke kontaminaci dopravní infrastruktury metra. Projekt dále vychází ze zkušeností IZS a orgánů ochrany veřejného zdraví v souvislosti s hrozbou nákazy vysoce nebezpečnými nemocemi.

Hlavním cílem projektu je vypracování standardního operačního postupu (SOP) dekontaminačních prací pro pražské metro a certifikované metodiky zobecněné pro kritickou dopravní infrastrukturu. Předmětem SOP je popis dekontaminačních prací navazujících na předchozí zásah IZS. Připravený SOP slouží jako podklad pro přípravu certifikované metodiky zobecněné na jakoukoli kontaminaci BCHL (bojových chemických látek dle vyhlášky 208/2008 Sb.), RL (radioaktivní látky dle zákona č. 263/2016 Sb.) a B-agens (biologických agens a toxinů dle vyhlášky 474/2002 Sb.) pro dopravní infrastrukturu.

Součástí projektu je konstrukce 3 různých prototypů zařízení určených k dekontaminaci dopravní infrastruktury. Tato jsou určena pro dekontaminaci tunelů, nástupišť, podzemních prostor, vozů a prostor obtížně dostupných.

V rámci projektu byly vyvinuty a zkonstruovány 3 různé prototypy zařízení pro dekontaminaci různých typů prostor dopravní infrastruktury:

a) Velkokapacitní zařízení DA4 pro dekontaminaci tunelů a nástupišť- jedná se o zařízení, které bude instalováno na vhodnou platformu, umožňující jeho pohyb tunely, primárně je určeno pro tunely metra, ovšem s možností úpravy obecně pro tunely železniční.

b) Mobilní zařízení DA2 pro dekontaminaci nástupišť a dalších podzemních prostor – jedná se o zařízení vhodné pro plošnou dekontaminaci rozsáhlých podzemních prostor a vozového parku;

c) Přenosné zařízení DA1 pro dekontaminaci obtížně dostupných prostor – jedná se o jednodušší přenosné zařízení pro dekontaminaci prostor vnitřků dopravních prostředků, prostor za izolacemi, technologických prostor atd.

Prototypy dekontaminačních zařízení nalezly uplatnění v boji proti infekci COVID-19. Dekontaminační zařízení DA1 je v současné době nasazeno na dezinfekci prostor Letiště Václava Havla. Dekontaminační zařízení DA2 je nyní využíváno na HZS Praha pro dezinfekci prostor.

IZS – integrovaný záchranný systém
CBRN – Chemické, biologické, radiologické a nukleární zbraně, prostředky nebo látky


Dekonta1.JPG

    Dekontaminační zařízení DA4 při cvičení IZS v pražském metru

Dekonta2.JPG

    Dekontaminační zařízení DA2 při cvičení IZS v pražském metru

Dekonta3.JPG

    Dekontaminační zařízení DA1 při dezinfekci prostor od COVID-19 na Letišti Václava Havla

vytisknout  e-mailem