Bezpečnostní výzkum  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Studium stop šíření požáru a hořlavosti konstrukčních dílů dopravních prostředků pro účely HZS ČR

STRUČNĚ O PROJEKTU

Název projektu
Studium stop šíření požáru a hořlavosti konstrukčních dílů dopravních prostředků pro účely HZS ČR

Bezpečnostní hrozba
Požáry, výbuchy, havárie

Cíl projektu
Hlavním cílem projektu bylo zmapování a definování jednotlivých charakterů stop šíření požáru znatelných na povrchu karoserií dopravních prostředků v souvislosti s umístěním a intenzitou iniciačního zdroje tepelného působení (požáru). Hlavním výstupem bylo vytvoření metodiky, e‑learningového programu a odborné publikace vedoucí ke zjištění směru šíření požáru, a tím k umístění oblasti kriminalistického ohniska vzniku požáru.

Příjemce
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky - Technický ústav požární ochrany (GŘ HZS ČR – TÚPO)

Doba realizace
1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

Projekt byl podpořen dotací ve výši 3 259 000 Kč.

 

PODROBNĚ O PROJEKTU

Autoři: Ing. Ondřej Sanža Šafránek, Ing. Jan Karl

Celý projekt vznikl na základě potřeby prozkoumat spojitost stop, které zůstávají na karoseriích dopravních prostředků v důsledku tepelné destrukce požárem, s umístěním ohniska vzniku požáru a tedy i způsobem prohřívání celé karoserie. Souvislost charakteru stop se způsobem prohřívání karoserie byla potvrzena díky realizaci velkorozměrových zkoušek v roce 2014. Lze tedy jednoznačně konstatovat, že šíření tepelné energie prostorem automobilu zanechává stopy znatelné na karoserii, jejichž charakter (vzhled, barva, tvar, struktura…) je ovlivněn směrem šíření tepelné energie, dále tím, zda byla karoserie prvotně ohřívána z vnější strany (dále jen „vnější tepelné působení“), z vnitřní strany nebo vnitřního prostoru (dále jen „vnitřní tepelné působení“).

Výsledky projektu:

1. Certifikovaná metodika
Cílem metodiky byla identifikace mechanismu vzniku stop vzniklých na karoserii vozidla v důsledku způsobu prohřívání, dále pojmenování těchto stop a určení indikátorů, podle kterých lze určit směr šíření požáru a tím i oblast kriminalistického ohniska vzniku požáru. Uplatnění metodiky je v oblasti zjišťování příčin vzniku požárů osobních automobilů i objektů, kde lze uvažovat o vzniku požáru v prostoru vozidla zaparkovaného v jeho blízkosti, nebo vně. Uživateli této metody jsou vyšetřovatelé požárů HZS ČR, příslušníci Policie ČR, kteří se touto problematikou zabývají a soudní znalci.
  

2. E-learningový výukový program
Výukový program je rozdělen celkem do čtyř kapitol. Každá kapitola je vysílána jeden den, délka je 20 – 30 min. Celý výukový program je tedy koncipován na čtyři dny. První tři kapitoly jsou čistě výukové, kde je posluchač seznámen s mechanismem vzniku stop, dále s jednotlivými charaktery (indikátory), podle kterých může poznat směr šíření požáru na dané pozorované ploše. Součástí prvních tří výukových kapitol je vnímání stop v kontextu s celkovou situací na místě požáru a s celkovou dynamikou požáru.

Poslední čtvrtá kapitola je zaměřena na ukotvení získaných poznatků z teorie v rámci řešení praktických případů požárů dopravních prostředků. Dále je řešena otázka postupu ohledání a fotodokumentace vozidla za účelem vytyčení a zmenšování oblasti kriminalistického ohniska vzniku požáru.

Úspěšné absolvování je stvrzeno certifikátem, posluchač si také může stáhnout návod k fotodokumentaci vozidla a charakter hlavních indikátorů.


3. Odborná publikace
Publikace spojuje obě hlavní části projektu: Jak studium stop šíření požáru, tak i studium hořlavosti konstrukcích dílů dopravních prostředků. Je zde popsán vznik projektu, jeho řešení a publikovány veškeré výstupy. Publikace byla vytištěna v nákladu 1000 výtisků a aktuálně probíhá její distribuce do jednotlivých krajů České republiky.


4. Databáze
Jedná se o databázi všech katalogových listů, ve kterých jsou zpracována všechna měření v rámci tohoto projektu. Slouží jako informační pomůcka, kde uživatelé mohou najít potřebné informace, jako jsou požárně technické charakteristiky (PTCH) konstrukčních dílů a popis charakteristických oblastí na karoserii zkoumaných dopravních prostředků.

Tato databáze je přístupna všem hasičům, zejména vyšetřovatelům příčin vzniku požáru po celé České republice. Všichni budoucí uživatelé budou srozuměni a seznámeni s touto databází. Tato databáze je součástí výstupů výše uvedeného Projektu. Katalogové listy jsou obsaženy také v tištěné formě v knižní publikaci Stopy šíření požáru a hořlavost dílů dopravních prostředků ISBN978-80-7616-056-9.

Všechny uvedené výsledky projektu jsou k dispozici a ke studiu na webových stránkách Technického ústavu požární ochrany.

Stopy1.JPG

Záznam z realizovaných zkoušek Technického ústavu požární ochrany v roce 2014, při kterém byl řešen vliv paliva na dynamiku a výkon požáru osobního automobilu. V rámci těchto zkoušek bylo vytvořeno téma projektu a plánovaný směr výzkumu.

Stopy2.JPG

Vozidlo po požáru s vykreslenými stopami, které jsou odlišné svoji barvou a ohraničením a na základě těchto charakterů lze snadněji určit rychlost nárůstu teploty.

Stopy3.JPG

Porovnání vozidel, kde bylo tepelné namáhání způsobeno z odlišné strany karoserie.

Stopy4.JPG

Na obrázku je šipkami vyznačen směr šíření, který lze vyčíst ze stop vytvořených na karosériích osobních automobilů.

vytisknout  e-mailem