Bezpečnostní výzkum  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 – IMPAKT 1

 

Program Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019 - 2025 (IMPAKT 1) /dále jen „Program“/ je realizovaný formou veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích. Program je zpracován v souladu s platnou právní úpravou ČR, zejména dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů a dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací - Úřední věstník Evropské unie číslo 2014/C 198/01-29. Program je zpracován v souladu s koncepčními a strategickými dokumenty České republiky v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a v oblasti bezpečnosti.

Posláním Programu je podpořit výzkumné a vývojové aktivity v oblasti bezpečnosti státu a jeho občanů v souladu s charakteristickými potřebami bezpečnostního systému, jak je vymezují platné strategické a koncepční materiály bezpečnostní politiky, které shrnuje Meziresortní koncepce podpory bezpečnostního výzkumu ČR 2017 – 2023. Zároveň je Program specifickým nástrojem plnění Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací. Program napomáhá vytvářet a udržovat podmínky pro rozvoj schopností výzkumného sektoru dlouhodobě přispívat k dosahování takové poznatkové, technologické a technické úrovně, která umožní České republice získat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet specifické znalosti potřebné pro zajištění bezpečnosti státu a jeho občanů.

Cílem Programu je dosažení takové poznatkové, technologické a technické úrovně, která umožní České republice získat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet specifické schopnosti potřebné pro zajištění bezpečnosti státu a jeho občanů. Program vytváří podmínky pro využití a rozvoj potenciálu akademického a veřejného výzkumného sektoru, které zajišťují synergickou a dlouhodobou výzkumnou podporu bezpečnostního systému ČR.

Program je členěn na tři podprogramy:

  • podprogram 1 Společné výzkumné projekty je zacílen na zajištění koordinované dlouhodobé výzkumné podpory schopností bezpečnostního systému,
  • podprogram 2 Rozvoj lidských zdrojů pro bezpečnostní výzkum cílí na rozvoj výzkumných týmů dlouhodobě specializovaných na bezpečnostní výzkum,
  • podprogram 3 Rozvoj iniciativy v bezpečnostním výzkumu má za cíl podpořit rozvoj internacionalizační iniciativy v komunitě bezpečnostního výzkumu.

Doba trvání Programu je stanovena od 1. 2. 2019 do 31. 12. 2025 a celkové výdaje na Program se předpokládají ve výši 1 230 mil. Kč.

vytisknout  e-mailem