Bezpečnostní výzkum  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Rámcový program Horizont Evropa

Civilní bezpečnost pro společnost - Klastr 3 v Horizontu Evropa

Horizont Evropa (Horizon Europe) je výzkumný a inovační rámcový program probíhající v letech 2021-2027. Podpora bezpečnostního výzkumu spadá pod pilíř 2, který se zaměřuje na globální výzvy. Tento klastr reaguje na výzvy vyplývající z přetrvávajících bezpečnostních hrozeb, včetně kybernetické kriminality, a také na přírodní a člověkem způsobené katastrofy.  Rozpočet Klastru 3 uvolněný pro splnění cílů stanovených pracovním programem na roky 2021-2022 je 413,8 milionů EUR.

Ramcovy_program_Horizon_Europe_FP9_-_obr_1.jpg

Aktuální pracovní program Klastru 3 pro roky 2021-2022 je strukturován do šesti oblastí (destinací):

  • Oblast 1: Lepší ochrana EU a jejích občanů před kriminalitou a terorismem (FCT)
  • Oblast 2: Efektivní ochrana vnějších hranic EU (BM)
  • Oblast 3: Odolná infrastruktura (INFRA)
  • Oblast 4: Zvýšená kybernetická bezpečnost (CS)
  • Oblast 5: Evropská společnost odolná vůči katastrofám (DRS)
  • Oblast 6: Posílený bezpečnostní výzkum a inovace (SSRI)

Ramcovy_program_Horizon_Europe_FP9_-_obr_2.png

Přehled jednotlivých oblastí je ke stažení zde (pdf, 719 kB).

Stručný popis zaměření výzkumu a hlavních témat v jednotlivých oblastech byl publikován v časopise ECHO č. 2/21.

Seznam aktuálních výzev pro podávání návrhů projektů je přístupný na portálu Evropské komise - Funding & Tender Opportunities, který zároveň umožňuje vyhledat partnerské organizace pro možnou spolupráci v jednotlivých výzvách. Termín pro podání návrhů projektů je 23. listopadu 2021.

Konkrétně výzkum v tomto klastru má podporovat plnění následující politik:

V průběhu předchozího programu Horizon 2020 se zformovala aktivní komunita uživatelů, CoU - Community of Users, která se v rámci navazujícího programu transformovala na širší uskupení, komunitu evropského výzkumu a inovací pro bezpečnost CERIS - Community of European Research and Innovation for Security, sloužící k přenosu, šíření a výměně informací o výzkumu, vývoji a jeho výsledcích mezi celou řadou aktérů různých odvětví bezpečnosti a krizového řízení.

Podrobnější informace naleznete na stránkách Národního informačního portálu pro program Horizont Evropa.

  

vytisknout  e-mailem