Bezpečnostní výzkum  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Příprava rámcového programu Horizon Europe (FP9)

V současné době probíhají přípravy nového, již 9. rámcového programu EU, označovaného jako Horizon Europe pro období od 2021–2027 (FP9) s navrhovaným rozpočtem 100 miliard EUR, který po roce 2020 naváže na dosavadní rámcový program Horizon 2020. Horizon Europe bude členěn do 3 pilířů – Otevřená věda, Globální výzvy a průmyslová konkurenceschopnost a Otevřené inovace.
 
V rámci těchto příprav byla Evropskou komisí zahájena veřejná konzultace k rámcovému programu Horizon Europe na první čtyři roky (2021-2024) a k jeho implementační strategii. Přijaté vstupy budou zohledněny při přípravě Strategického plánu k programu, a rovněž se odrazí v jednotlivých pracovních programech, výzvách k předkládání návrhů, misích a evropských partnerstvích. On-line konzultace k podobě rámcového programu Horizon Europe pod tímto odkazem a k implementační strategii pod tímto odkazem, je umožněna do 4. října 2019.
  

Důležitou součástí konzultačního procesu je akce Evropské komise v Bruselu - „European Research and Innovation Days 2019“, která proběhne ve dnech 24. až 26. září 2019. Evropská komise zde představí další verzi konzultačního dokumentu ke Strategickému plánu programu, jež budou moct účastníci prostřednictvím diskuze dále formovat. Registrace je v současné době možná pouze na čekací list. Další informace o této události naleznete zde.
 
Bližší informace k přípravě tohoto nového rámcového programu naleznete také na stránkách České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace v Bruselu (CZELO), nové informace, včetně právních textů, je možné sledovat také na portálu Evropské komise.

vytisknout  e-mailem