Bezpečnostní výzkum  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Příprava rámcového programu Horizon Europe (FP9)

V současné době probíhají přípravy nového, již 9. rámcového programu EU, označovaného jako Horizon Europe pro období od 2021–2027 (FP9) s navrhovaným rozpočtem 100 miliard EUR, který po roce 2020 naváže na dosavadní rámcový program Horizon 2020. Horizon Europe bude členěn do 3 pilířů - Otevřená věda, Globální výzvy a průmyslová konkurenceschopnost a Otevřené inovace.

V rámci těchto příprav byla Evropskou komisí zahájena série veřejných konzultací k rámcovému programu Horizon Europe. Konkrétně proběhly on-line konzultace a konzultace při příležitosti konání Evropských dnů výzkumu a inovací, jež se v Bruselu uskutečnily ve dnech 24. - 26. září 2019. Přijaté vstupy jsou zohledňovány při přípravě Strategického plánu k budoucímu programu, a rovněž se odrazí v jednotlivých pracovních programech, výzvách k předkládání návrhů pro první čtyři roky programu (2021-2024), misích a evropských partnerstvích. Zprávu o výsledcích konzultace Strategického plánu pro Horizon Europe lze najít zde.

Současně je otevřená další konzultace k revidované verzi Orientačního dokumentu k prvnímu Strategickému plánu na základě těchto konzultací, a to do 17. listopadu 2019.

Bližší informace k přípravě tohoto nového rámcového programu naleznete také na stránkách České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace v Bruselu (CZELO), nové informace, včetně právních textů, je možné sledovat také na portálu Evropské komise.

  

vytisknout  e-mailem