Bezpečnostní výzkum  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Radiační měřící síť pro instituce a školy k zajištění včasné informovanosti a zvýšení bezpečnosti občanů měst a obci (RAMESIS)

STRUČNĚ O PROJEKTU

Název projektu
Radiační měřící síť pro instituce a školy k zajištění včasné informovanosti a zvýšení bezpečnosti občanů měst a obci (RAMESIS)

Bezpečnostní hrozba
průmyslové havárie a selhání technologií

Cíl projektu
Zvýšení bezpečnosti občanů měst a obcí zavedením systému monitorování radiační situace na úrovni institucí, škol a občanů v souladu s aktuálními světovými trendy. V rámci projektu bylo navrženo, vyvinuto a pořízeno přístrojové vybavení včetně centrální aplikace pro příjem, ukládání, správu a zveřejňování výsledků monitorování. Systém je implementován ve vybraných institucích a školách včetně zaškolení a poskytnutí informačních materiálů pro porozumění problematice hodnocení radiační situace.

Příjemce
Státní ústav radiační ochrany, v.v.i., Praha (SÚRO)
České vysoké učení technické v Praze / Ústav technické a experimentální fyziky (ČVUT / ÚTEF)
ENVINET a.s. (od 1. 1. 2016 pod názvem NUVIA a.s.)

Doba realizace
1. 9. 2015 – 30. 6. 2019
 

Projekt byl podpořen dotací ve výši 14 235 000 Kč.

PODROBNĚ O PROJEKTU

Autoři: Ing. Petr Kuča, Mgr. Jan Helebrant, SÚRO

Občanská měření jako prostředek ke zvýšení důvěry veřejnosti v činnost orgánů státní správy a samosprávy

Projekt RAMESIS je zaměřen na zvýšení bezpečnosti občanů měst a obcí zavedením systému monitorování radiační situace na úrovni institucí, škol a občanů v souladu s aktuálními světovými trendy – podporou tzv. občanského monitorování a občanských měřicích sítí v rámci celosvětově rozšířené tzv. Citizen Science. V rámci projektu byly vyvinuty, vyrobeny a pořízeny měřicí přístroje pro stacionární měření (fixní staničky) i pro mobilní měření (SAFECAST). Tyto přístroje jsou bezplatně zapůjčovány školám, institucí i zájemcům z řad široké veřejnosti pro sledování základních informací o radiační situaci formou měření dávkového příkonu.

SÚRO zajišťuje jak sběr, ukládání, zpracování a prezentaci výsledků těchto měření na webovém portálu Aplikace RAMESIS (www.suro.cz/aplikace/ramesis), tak i podporu uživatelů jak v oblasti provádění a hodnocení vlastních měření, tak i v oblasti radioaktivity a radiační ochrany obecně - prostřednictvím webového informačního portálu RAMESIS Wiki (www.suro.cz/aplikace/ramesis-wiki).

Cílem projektu je zejména zvýšení důvěry veřejnosti v činnost orgánů státní správy a samosprávy při zajištění radiační ochrany včetně monitorování radiační situace, a ve věrohodnost oficiálně poskytovaných informací, mj. i možností porovnání výsledků občanských měření s výsledky poskytovanými oficiálními institucemi, a následně i vstřícnější přístup veřejnosti při akceptování případných ochranných a nápravných opatření k odvrácení a minimalizaci důsledků v případě radiačních nehod.
 

Fixní staničky pro školy a domácnosti

V rámci projektu byly vyvinuty levné kompaktní staničky pro průběžné měření, určené pro fixní montáž v budovách škol, institucí i dalších zájemců z řad veřejnosti. Stanička vyžaduje napájení (standardní napájecí adaptér do el. zásuvky 230V) a připojení k internetu kabelem. Provádí kontinuální měření hodnot dávkového příkonu záření gama. Detekční jednotka je na bázi plastového scintilátoru s křemíkovým fotonásobičem (SiPM), o zpracování a odesílání dat se stará mikropočítač platformy ARM s operačním systémem GNU/Linux. Měřicí rozsah příkonu je od hodnot příkonu na úrovni běžného přírodního pozadí v ČR do cca desítek mSv/h.

RAMESIS1.JPG

Fixní stanička RAMESIS

RAMESIS2.JPG

Aplikace RAMESIS (www.suro.cz/aplikace/ramesis)

Naměřené hodnoty jsou zobrazovány na displeji staničky a průběžně odesílány na server RAMESIS, který zajišťuje jejich ukládání a zpřístupnění uživatelům na webovém portálu RAMESIS formou mapy, grafů a tabulek. S ohledem na využití ve školách nabízí stanička i tzv. experimentální režim pro provádění fyzikálních pokusů a demonstrací, při kterém se data na server neodesílají a ukládají se pouze lokálně do paměti staničky.

Mobilní detektory Safecast pro měření v terénu

V rámci projektu byly také pořízeny přístroje Safecast bGeigie Nano vyvinuté organizací SAFECAST.org po havárii v japonské jaderné elektrárně Fukushima roku 2011. Jde o cenově dostupný a jednoduše ovladatelný detektor záření gama na bázi GM (Geiger-Müllerova) detektoru určený k radiačnímu mapování v terénu. Obsahuje vestavěný GPS přijímač a spolu s daty automaticky ukládá i polohu a datum/čas na paměťovou kartu. Vestavěný akumulátor vydrží až na 40 hodin provozu. K dispozici je i portál (safecast.org) pro nahrání a interaktivní zobrazení dat uživatelů z celého světa v mapě.

RAMESIS3.JPG

Detektor Safecast bGeigie Nano


Přístroj se vyznačuje jednoduchou obsluhou - v principu stačí zapnout, chvíli počkat na načtení polohy z GPS, a poté vzít s sebou např. na pěší výlet do kapsy, do batohu, do brašny na kolo nebo na cestu autem. Detektor už byl použit i na méně obvyklých nosičích jako například dětský kočárek, koloběžka, či loď. Naměřené hodnoty se průběžně zobrazují na displeji přístroje, a uživatel si je může stáhnout do počítače pomocí přiložené usb čtečky nebo SD adaptéru.

Na základě podnětů od uživatelů byl systém použitý v ČR doplněn o možnost offline zpracování dat ještě před jejich nahráním na server. Řešení využívá bezplatně dostupný open-source software QGIS a na míru vyvinutý plugin, takže uživatel snadno načte a na mapě zobrazí naměřená data z přístroje. Plugin uživateli též umožňuje části měření odstranit - může jít o “chybná” data nebo data, která uživatel nechce zveřejnit kvůli ochraně soukromí.

RAMESIS4.JPG

Program QGIS s panelem Safecast pluginu a načteným mapovým podkladem OpenTopoMap

Program QGIS umožňuje využití široké palety online i offline mapových vrstev, tvorby mapových výstupů pro tisk a pokročilé úlohy s využitím dalších dat - to může být přínosné především na školách nejen v rámci výuky (QGIS je zdarma i pro komerční využití), ale i pro různé studentské projekty.

RAMESIS wiki

Podpora uživatelů je realizována prostřednictvím portálu Ramesis wiki, běžícím na softwarové platformě MediaWiki. Obsah je průběžně doplňován a aktualizován s ohledem na nové informace, aktualizace nástrojů a také podněty od uživatelů. Své připomínky, dotazy apod. mohou uživatelé zasílat e-mailem na adresu ramesis@suro.cz.

RAMESIS5.JPG

Úvodní stránka RAMESIS wiki

Závěr

Projekt vzbudil na veřejnosti poměrně velký zájem - především o mobilní detektory Safecast, které uživatelé používají nejen k proměření okolí svého bydliště, ale berou je i na různé výlety, na dovolenou apod.

Během několika let tak významně vzrostla „proměřenost“ České Republiky v rozsahu, jaký by silami profesionálních týmů s ohledem na omezený počet nebyl realizovatelný.

RAMESIS6.JPG

RAMESIS7.JPG

Mapa proměřenosti ČR přístroji Safecast - stav pro rok 2015 (nahoře) a rok 2021 (dole)

Do měření - mobilních i stacionárních - se zapojili kromě škol a studentů i zájemci z řad profesionálních a dobrovolných hasičů, skautské organizace a veřejnost. Všechna získaná data jsou veřejnosti volně k dispozici pod svobodnou licencí a je možné je tedy využít jako podklad pro další zpracování či vědeckou činnost.

Dosavadní průběh jak vlastního řešení projektu, tak i jeho implementační fáze prokazuje jeho významný přínos k naplnění hlavního cíle - zvýšení veřejné informovanosti a na jejím základě i důvěry veřejnosti k informacím podávaným státními orgány a institucemi v oblasti radiační ochrany.

vytisknout  e-mailem