Bezpečnostní výzkum  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyhlášení první veřejné soutěže

Zadávací dokumentace

VYHLÁŠENÍ PRVNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU,
EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

PROGRAMU BEZPEČNOSTNÍHO VÝZKUMU ČR 2021-2026: VÝVOJ, TESTOVÁNÍ A EVALUACE NOVÝCH BEZPEČNOSTNÍCH TECHNOLOGIÍ (SECTECH)

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A

vyhlašuje

dne 17. března 2021 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH) /dále jen Program/, a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Ministerstva vnitra (dále jen "poskytovatel") za účelem naplňování cílů Programu. Do této veřejné soutěže není možné předkládat návrhy projektů mající charakter základního výzkumu.

Veškeré další informace, zejména zadávací dokumentaci k veřejné soutěži, lze získat na internetové adrese poskytovatele http://www.mvcr.cz na adrese https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/program-v-letech-2021-2026-vb-vyhlasene-verejne-souteze-vyhlaseni-prvni-verejne-souteze.aspx

Návrh projektu musí být podán prostřednictvím informačního systému Technologické agentury ČR (https://ista.tacr.cz) a "Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA" zasláno do datové schránky poskytovatele s označením "BV SECHTECH/1VS - návrh projektu" v době soutěžní lhůty, tj. od 18. března 2021 do 6. května 2021.

Návrhy projektů podané po stanoveném termínu nebudou do veřejné soutěže přijaty.

Po rozhodnutí poskytovatele o výsledku veřejné soutěže budou uchazeči o tomto neprodleně vyrozuměni prostřednictvím internetových stránek poskytovatele.

Na poskytnutí podpory není právní nárok.  

​  

vytisknout  e-mailem