Bezpečnostní výzkum  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016-2021

BV III/2 – VZ 

 

Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016 – 2021“ (BV III/2 – VZ) je realizován zadáváním jednotlivých veřejných zakázek na služby ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen „Program VH“). Program VH je zpracován v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“). Zadávání jednotlivých zakázek bude probíhat plně v souladu s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Posláním Programu VH je zajištění a podpora výzkumných potřeb státu (resp. orgánů státní správy) v oblasti bezpečnosti v souladu s Národními prioritami orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „Priority“), platnou Bezpečnostní strategií ČR a navazuje na průběžná hodnocení naplňování Meziresortní koncepce bezpečnostního výzkumu a vývoje ČR do roku 2015. Program VH tak přispěje k dosažení takové technologické, poznatkové, a technické úrovně, která umožní orgánům státní správy získat, udržovat, rozvíjet a osvojovat si specifické znalosti, nutné pro efektivní naplňování jejich role jako garantů bezpečnosti státu a jeho občanů.

Cílem Programu VH je zvýšení bezpečnosti státu a občanů ČR prostřednictvím podpory výzkumných potřeb orgánů státní správy, které umožní jednotlivým aktérům na poli zajišťování bezpečnosti získávat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet potřebné specifické schopnosti pro efektivní zabezpečování úkolů v jejich působnosti.

Doba trvání Programu VH je stanovena od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2021 a celkové výdaje na Program VH se předpokládají ve výši 800 mil. Kč, což představuje celkovou výši veřejné podpory.

vytisknout  e-mailem