Bezpečnostní výzkum  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyhlášení druhé veřejné soutěže

VYHLÁŠENÍ DRUHÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, experimentálním vývoji a inovacích PROGRAMU BEZPEČNOSTNÍHO VÝZKUMU ČESKÉ REPUBLIKY 2015 - 2020 (BV III/1 – VS)
M i n i s t e r s t v o   v n i t r a   vyhlašuje
dne 21. října 2015 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2015-2020 (BV III/1-VS) – dále jen „Program“, a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), v platném znění.
Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Ministerstva vnitra (dále jen „poskytovatel“) za účelem naplňování cílů Programu. Do této veřejné soutěže není možné předkládat návrhy projektů mající charakter základního výzkumu.
Veškeré další informace, zejména zadávací dokumentaci k veřejné soutěži, lze získat na internetové adrese poskytovatelehttp://www.mvcr.cz na adrese http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-druhe-verejne-souteze.aspx (Ministerstvo vnitra/
O nás/Bezpečnostní výzkum/Aktuality/Vyhlášení druhé veřejné soutěže).
Návrh projektu musí být doručen poskytovateli v uzavřené obálce s adresou poskytovatele a označením „BV III/1-VS - druhá veřejná soutěž – NEOTVÍRAT!“ do podatelny Ministerstva vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7, PSČ 170 34 v době soutěžní lhůty, tj. od 22. října 2015 do 16. prosince 2015. Úřední hodiny podatelny pro veřejnost: Po - Čt  6:00 - 16:00 hod., Pá 6:00 – 14:45 hod. 
V případě návrhu projektu obsahujícího utajované informace dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti na stupni utajení „Vyhrazené“ nebo „Důvěrné“ se postupuje v souladu s tímto zákonem a obálka musí být označena mimo výše uvedeného následujícím způsobem: „Obálka obsahuje utajované informace na stupni „Vyhrazené“/„Důvěrné“.
Návrhy projektů podané po stanoveném termínu nebudou do veřejné soutěže přijaty.
Po rozhodnutí poskytovatele o výsledku veřejné soutěže budou uchazeči o tomto neprodleně vyrozuměni prostřednictvím internetových stránek poskytovatele.
 
Na poskytnutí podpory není právní nárok.

Texty a přílohy:

vytisknout  e-mailem